Coop Nord öppnar ny butik i Kittelfjäll

Coop Nord har tecknat ett mångårigt kontrakt med KUAB. Fastighetsägaren har ambitionen att bygga ut butiken i Kittelfjäll så att den blir mer än dubbelt så stor som dagens. Den nya fastigheten får en totalyta på 344 kvm varav ca 220 kvm säljyta och beräknas stå klar vid årsskiftet 2022/2023.

Coop Nord övertar butiksverksamheten i mitten på maj och investerar omkring 6,4 mkr i nya butiksinventarier och hållbara lösningar. Den nya butiken som får namnet Coop Kittelfjäll beräknas omsätta 20 Mkr.

– Kittelfjäll är en populär och attraktiv turistort som står inför en stor expansion. För Coop Nord är det en strategiskt viktig etablering. Genom kontraktet med KUAB har vi de allra bästa förutsättningarna för att växa med Kittelfjäll. Vi ser fram emot att hälsa både våra lokala och tillresta medlemmar och kunder välkomna till en butik med stor potential, säger Henrik Skyttberg, VD Coop Nord.

–  Vi har tillsammans med KUAB försökt hitta möjligheter till etablering och är nu väldigt glad över de avtal som är undertecknat. Den innebär att vi först kommer på plats i befintlig lokal för att kort därefter tillsammans med fastighetsägaren vara med om att utveckla fastigheten genom utbyggnad. På så sätt skapas bättre förutsättningar för en handel som kan växa i takt med den övriga expansionen av Kittelfjäll. – Lars Carlstedt, fastighetschef Coop Nord.

– Vi är oerhört glad över att Coop Nord investerar för framtiden i ett växande Kittelfjäll. Det stärker byns attraktionskraft och skapar goda förutsättningar för fortsatt exploatering, Martin Morin, Styrelseordförande KUAB.

 

– Efter 19 fantastiska år som handlare här i Kittelfjäll är tiden nu kommen där både jag själv och byn är redo för att gå in i en ny fas, säger Thomas Nybergs, ägare Sista Utposten. Med bakgrund av den starka utveckling vi ser är det därför med glädje jag nu lämnar över nyckeln till Coop och KUAB som kommer att erbjuda utökat utbud och service för oss i området.

 

Coop Nords närliggande butik i Dikanäs kommer fortsätta att drivas som tidigare.

Pressmeddelande 2022-04-12

Fotograf Carl-Johan Utsi