Coop Nord har utsett Vice VD

Coop Nord fortsätter utvecklas!

Under de senaste åren har Coop Nords verksamhet växt genom flera förvärv och nyetableringar. Parallellt med detta arbetar vi ständigt med att utveckla våra befintliga butiker.

Vi förstärker nu också vår organisation genom att utse en vice vd, säger Thomas Johansson (till höger på bild), vd i Coop Nord.

Det är Henrik Skyttberg (till vänster på bild), Coop Nords försäljningschef, som från och med november också blir tillika vice vd.

Se gärna: www.coopnord.se

 Ytterligare information:

Rebecca Göransson, kommunikatör 090-10 40 56

 Fakta om Coop Nord

Coop Nord är en detaljhandelsdrivande konsumentförening som består av 80 butiker och stormarknader i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Coop Nord ägs av 291 000 medlemmar.