Coop Nord gör ny storaffär

Coop Nord säljer två handelsområden i Umeå och Sundsvall till Trophi Fastighets AB. Fastighetsvärdet uppgår till närmare en halv miljard kronor. Försäljningen är ett led i föreningens strategi att renodla verksamheten till butiksdrift, samt frigöra medel för kommande investeringar på den norrländska marknaden.

- ”Jag är glad att vi kunnat genomföra den här affären”, säger Thomas Johansson, vd Coop Nord. ”Att utveckla handelsplatser med flera aktörer på en konkurrensutsatt marknad är en egen profession. Trophi är duktiga på fastighetsförvaltning och vi på dagligvaruhandel. Tillsammans kan vi stärka handelsområdena ytterligare.”

Affären omfattar handelsyta på totalt 29 000 m2, i Norrlands bästa affärslägen. Coop Forum Umeå och Coop Forum Birsta blir hyresgäster i befintliga lokaler från 1 april. Övriga befintliga hyresgäster berörs inte av affären.

Coop Nord äger idag merparten av de fastigheter som inrymmer Coop-butiker. I och med försäljningen av handelsplatserna i Umeå och Sundsvall har Coop Nord slutfört målet att koncentrera fastighetsbeståndet till dagligvarubutiker.

-”Dagligvaruhandeln står inför stora förändringar, menar Thomas Johansson. ”Nya köpbeteenden som e-handel, kvartersbutiker och större andel färdiga måltidslösningar är några utmaningar som väntar. Nu rustar vi för att möta framtiden.”

- ”Vi har god ekonomi i Coop Nord. Ökad konkurrens och nya köpmönster gör att vi behöver satsa i nya och befintliga lägen”, säger Thomas Johansson. ”Ett exempel är vårt köp av ICA Röbäck i Umeå, ett annat är våra planerade nya butiker på Carlslid/Tomtebo i Umeå och på Norrböle i Skellefteå.”

Ytterligare information:

Thomas Johansson, vd Coop Nord, tel 090-10 40 00
Lars Carlstedt, fastighetschef Coop Nord, tel 070-261 46 29
Jan Björk, VD, Trophi Fastighets AB, Tel 070-325 51 53, jan.bjork@redito.se

Om Coop Nord
Coop Nord är en detaljhandelsdrivande konsumentförening som består av 72 butiker och stormarknader i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Coop Nord ägs av 284 000 medlemmar.

Om Trophi Fastighets AB:
Trophi är ett fastighetsbolag med handelsfastigheter i Norden. Affärsidén är att långsiktigt investera i och äga fastigheter med fokus på livsmedelsbutiker. Trophi ägs av Tredje AP-fonden. För ytterligare information hänvisas till www.trophi.se.