Coop Nord fortsätter att investera

Under 2019 har Coop Nord fortsatt att investera, både i butikerna och för en hållbar framtid. De mest omfattande projekten är återuppbyggnaden av Coop Björna och investeringen i miljövänliga kyl- och frysmedier.

Coop Nords nettoomsättning uppgick 2019 till 4 445 Mkr vilket är en ökning med 2,5%. Resultatet efter finansiella poster är 30,4 Mkr, jämfört med 46,1 Mkr året innan. Medlemmarna i Coop Nord har under året fått tillbaka värden för 67 Mkr i medlemsprogrammet, vilket är ett rekord!

– Det har varit ett händelserikt och utvecklande år för Coop Nord. Vi har stärkt vår position som det hållbara valet inom Dagligvarubranschen, säger Thomas Johansson, vd Coop Nord.

Från brand till butik på fem månader
En av Coop Nords största händelser under 2019 var när Coop Björna totalförstördes av en brand i mitten på juli. Coop Nord fattade snabbt beslutet att återvända till Björna, och en fastighet förvärvades under hösten. En fastighet som dessutom ligger på andra sidan gatan från den tidigare butiken. Med gemensamma krafter återuppbyggdes Coop Björna i rekordfart, och löftet att öppna innan jul kunde infrias när butiken slog upp portarna 19 december.

– För Coop Nord var det en självklarhet att återvända till Björna. Att vi kunde återvända med en toppmodern butik på bara några månader visar på styrkan i att vara en kooperation, berättar Thomas Johansson.

En investering i Norrland
Under 2019 har Coop Nord investerat 122,7 Mkr i butikerna. Bland de större butiksprojekt som har genomförts och där miljövänliga kyl- och frysmedier installerats tillhör Coop Brunflo, Stora Coop Östersund, Coop Näsåker, Coop Järpen, Coop Bergsåker samt Coop Bureå.

– För Coop Nord är det viktigt att miljösäkra och återinvestera i våra butiker och i Norrland, säger Thomas Johansson, vd Coop Nord. Investeringarna i bytet av F-gas fortsätter, vilket är Coop Nords största miljösatsning någonsin.

När Stora Coop på Tomtebo nyöppnade i slutet av 2018 blev det ett omedelbart positivt mottagande av kunderna vilket visar sig i 2019 års resultat som överträffade alla förväntningar. Ett annat projekt fick sin start under året när Coop Nord ingick ett hyresavtal med Balticgruppen AB avseende en butiksyta i den framväxande stadsdelen Östra Station i Umeå. Den planerade inflyttningen är 2022.

Nya Coop Storlien har under året varit pågående projekt och kommer snart att vara färdigställt. Butiken är tre gånger så stor som tidigare och kommer ingå i det nya handelscentrum som planeras att öppna i april 2020.

– Under 2019 har vi också genomfört omfattande utvecklingsinsatser för alla Coop Nords medarbetare i syfte att förstärka vårt kundbemötande. Det och den grund vi lagt för våra butiker under 2019 gör att vi har mycket att se fram emot under 2020, avslutar Thomas Johansson.

 

Flerårsöversikt

 

2019

2018

2017

2016

2015

 

 

Nettoomsättning   (mkr)

4445

4 335

4170

4085

4027

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster (mkr)

30

46

309

141

99

 

 

 

 

Rörelsemarginal   (%)

0,2

1,0

7,0

3,5

2,5

 

 

 

 

Avkastning   på eget kapital (%)

2,0

3,1

23,8

13,2

10,4

 

 

 

 

Balansomslutning  (mkr)

2229

2 192

2127

1806

1635

 

 

 

 

Soliditet   (%)

68

68

68

63

61

 

 

 

 

Medelantal anställda

1171

1 182

1164

1185

1145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Årsredovisningen går att läsa i sin helhet på www.coopnord.se

Presskontakt: Rebecca Göransson, kommunikatör Coop Nord, 072-085 51 11 Rebecca.Goransson@coopnord.se