Coop Nord flyttar huvudkontoret till nya miljömedvetna lokaler

Coop Nords huvudkontor på Västerslätt har idag en större yta än vad behovet är och därför flyttar vi hela vår administration till stadsdelsområdet Östra Station. Coop Nord blir med ett 60-tal arbetsplatser, hyresgäster i Balticgruppens fastighet där hållbart byggande och miljömedvetna lokaler är i fokus.


– Genom flytten får vi en effektivare arbetsyta och som extra bonus, närhet till en av våra kommande butiker: Coop Östra. Våra medarbetare kommer nu att sitta samlade på ett plan vilket gynnar effektiva arbetsprocesser. Vi blir också lättillgängligare för de som vill besöka oss, säger Coop Nords vd Henrik Skyttberg.

I valet av lokaler är det hållbara byggandet en viktig aspekt för Coop Nord. Balticgruppen har för avsikt att skapa en hållbar energilösning som möjliggör för Coop Nord att till exempel köpa el som producerats av solceller som ska finnas på taket.

– Vi är väldigt glada att få hälsa Coop Nord välkommen som ny hyresgäst hos Balticgruppen och till Östra Station - Umeås nya och hållbara stadsdel. Det är glädjande att områdets hållbarhetsprofil varit en viktig faktor i deras val av nya kontorslokaler, säger David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen.

Beräknad inflyttning 2024.

Pressmeddelande 2022-01-17

Bild: Balticgruppen

För mer information kontakta:
Kommunikatör Coop Nord, Rebecca Göransson, Mobil +46 72 085 51 11 rebecca.goransson@coopnord.se

Coop Nord är en konsumentförening med 81 butiker som ägs av 297 500 medlemmar i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.