Coop Nord återvänder till Bredsand

Coop Nord har undertecknat ett hyreskontrakt med Trophi Fastighets AB om förhyrning av lokal i Bredsand där nuvarande Tempo befinner sig. När hyreskontraktet till våren 2021 löper ut med nuvarande hyresgäst kommer Coop Nord att etablera en butik i lokalen.

Läget är oerhört intressant och vi är glada för att kunna erbjuda våra medlemmar och kunder en matbutik med fokus på bra mat till ett bra pris, säger Coop Nords vd Thomas Johansson. Coop Nord har sedan länge sökt efter en passande lokal för etablering i södra delen av Sundsvall. Att vi nu återvänder till samma fastighet som en gång var en mycket uppskattad Konsumbutik gör att cirkeln sluts.

Coop Nord får tillgång till lokalen 1 mars 2021 och kommer då omedelbart inleda arbetet med att förbereda för en uppstart av den nya butiken. Beräknad nyöppning under april 2021.

  Kunderna ska känna av att vi tror på Bredsand och butiken. Genom att öka vår närvaro i Sundsvall vill vi stärka konkurrensen och ge kunderna ett breddat och fördelaktigt utbud, berättar Thomas Johansson.

 

 

 

 Pressmeddelande 201022

För mer information kontakta:

Rebecca Göransson, kommunikatör Coop Nord – 072-085 51 11

 

Coop Nord är en konsumentförening som ägs av 291 000 medlemmar i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Läs mer om oss och våra butiker på coopnord.se