Coop Nord årsredovisning 2018

Verksamhetsåret 2018 kan sammanfattas som ett bra år med stora satsningar på miljön, nya butiker, nya moderna koncept.

Coop Nords omsättning 2018 uppgår till 4 335 Mkr, en ökning med 4 procent mot föregående år. Årets resultat efter finans uppgår till 46 Mkr. Motsvarande resultat 2017 uppgår till 309 Mkr där ingår vinst från större fastighetsförsäljningar. Avyttringar som gör det möjligt att fokusera på kärnverksamheten. Medlemmarna i Coop Nord har under året fått tillbaka värden för 31 Mkr i medlemsprogrammet.

Årsredovisningen är i år digital och laddas hem som pdf. Istället för pappers- och tryckkostnader skäker vi pengarna till organisationen We Effect. Läs mer om We Effect här: https://weeffect.se/

Klicka här för att ladda hem Coop Nords årsredovisning 2018.

Vill du ha en fysisk årsredovisning, mejla info@coopnord.se med dina kontaktuppgifter, eller ring 090-104056 så skickar vi ett exemplar kostnadsfritt.