Positiv utveckling för Coop Nord under 2020

Coop Nord visar ett positivt resultat för 2020. Försäljningen minskade när gränsen till Norge haft stängt under större delen av året men resultatet ökade jämfört med föregående år. Onlinehandeln fortsätter att utvecklas i snabb takt och har vuxit starkt under året. För att kunna erbjuda medlemmarna fräscha butiker med ett bra utbud så har investeringarna även detta år hållits på en hög nivå.

Coop Nords nettoomsättning uppgick 2020 till 4 398 Mkr vilket är en minskning med -1,2%. Resultatet efter finansiella poster 74,2 Mkr, jämfört med 30,4 Mkr året innan.


– Vår verksamhet har kraftigt präglats av utebliven gränshandel under år 2020. Vår försäljning nådde inte föregående års nivå men tack vare en god kostnadskontroll förbättrar vi årets resultat jämfört med föregående år. Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb med att omsätta alla de nya rutiner och regler som innebär att våra medlemmar och kunder kan känna en trygghet då de besöker oss, säger Henrik Skyttberg VD Coop Nord.

Ett annorlunda och lärorikt år
Året har präglats av pandemin som forcerat fram nya köpmönster och nya ageranden. I början av året startade den s.k. hamstringshandeln. Coop Nord fattade snabbt beslut om att erbjuda onlinehandel i snabbare takt i fler butiker. Framförallt är det konceptet ”Hämta” som tilltalat våra medlemmar och kunder. Vi har ställt om i organisationen, infört nya rutiner och arbetssätt för att kunna tillgodose behov och för att leva upp till nya lagar och restriktioner.


– Det har varit ett händelserikt år för Coop Nord och dagligvarubranschen. Pandemin har gett oss nya utmaningar och förutsättningar. Under 2020 har vi visat att med gemensamma krafter snabbt kan möta våra medlemmar och kunder på nya sätt, berättar Henrik Skyttberg.  

Fortsatta investeringar
Under 2020 har Coop Nord gjort fortsatta investeringar. Under året tecknades hyresavtal för etableringar av butiker i Bredsand, Sundsvall och i Holmsund, Umeå. Bredsand beräknas öppna under våren 2021 och Holmsund under 2022. Sedan tidigare finns kontrakt för nya butiker i Östra station, Umeå och i Norrböle, Skellefteå.


– Vi fortsätter att investera i vårt butiksnät och vi vill fortsätta att växa, berättar Henrik Skyttberg. Vi vill finnas där våra medlemmar och kunder finns. Vårt område sträcker sig över tre län Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Samtidigt pågår vår största miljösatsning hittills med att ställa om våra butiker till miljövänliga kylar och frysar som minskar våra koldioxidutsläpp och sänker vår elförbrukning.


En ny stormarknad i Storlien
Coop Nord investerade ca. 35 Mkr i Stora Coop Storlien som öppnade i det nybyggda köpcentret Fjellhandel i april. Butiken är tre gånger så stor som den tidigare. Strax före invigningen införde Norge reserestriktioner för norska medborgare. Detta har inneburit en utmaning för butiken vars kunder till stor del kommer från andra sidan gränsen.


– Det blev inte den invigning vi hade planerat och hoppats på. För att säkra livsmedelsförsörjningen för de närboende valde vi att låta butiken vara öppen trots stängd gräns. Det känns tryggt att veta att när gränsen till Norge väl öppnar igen står vi redo med en ny fin butik och kan välkomna våra norska kunder igen, säger Henrik Skyttberg.     
Klicka här för att läsa Coop Nords Årsberättelse 2020

Klicka här för att läsa Coop Nords Hållbarhetsrapport 2020

Klicka här för att läsa Coop Nords Årsredovisning 2020

Vill du ha en fysisk årsredovisning, mejla info@coopnord.se med dina kontaktuppgifter, eller ring 090-104056 så skickar vi ett exemplar kostnadsfritt.

Presskontakt: Rebecca Göransson, kommunikatör Coop Nord, 072-085 51 11 Rebecca.Goransson@coopnord.se

PRESSMEDDELANDE 210301