Coop i Själevad i ny tappning

Coop Nord har investerat närmare 9 mkr genom att uppgradera Coop i Själevad. Ett nytt och förbättrat kundvarv skapar en modern butiksupplevelse och mer lätthandlad butik. Denna investering innebär även att vi uppgraderar dagens butik med ny kylanläggning samt tillhörande kyl- och frysmöbler. Vi byter även ventilationsanläggningen och nyttjar värmeåtervinning för en mer hållbar uppvärmningsform.

Coop i Själevad är en uppskattad butik och Coop Nord har nu investerat närmare 9 mkr på att utveckla butiken ytterligare genom att öka färskvarukänslan och skapa en mer lätthandlad och överskådlig butik. Det innebär större färskvaruavdelningar där ibland en helt ny frukt och grönt avdelning. Även den tekniska uppgraderingen är viktig och livsmedelskylanläggningen är därför utbytt och ansluts mot en ny ventilationsanläggning med tillhörande värmeåtervinning. Det betyder att en stor del av den värme som alstras kan tas tillvara vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Även kyl- och frysmöbler byts ut och får dörrar/lock som reducerar energiförbrukningen ytterligare.

Till våren avslutas projektet med att fräscha upp fastigheten utvändigt då den yttre fasaden ska målas om.

Örnsköldsvik är en viktig marknad för oss säger Coop Nords vd, Henrik Skyttberg.  Vi har under åren genomfört stora investeringar och nyetableringar inom kommunen. Under 2021 öppnade Coop Nord sin citybutik i gallerian Magasinet och dryga året dessförinnan öppnade vi upp i nya lokaler i Björna. Med omställningen av Coop Själevad tar vi nästa steg i Örnsköldsviks kommun, avslutar Henrik Skyttberg.

Torsdag den 20:e oktober nyinviger vi Coop i Själevad och vi hälsar alla medlemmar och kunder varmt välkommen till vår fina butik!