Återvinningsstation byggs vid Stora Coop Tomtebo

Coop Nord har undertecknat ett avtal med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI om en returåtervinningsstation i direkt anslutning till Stora Coop och OKQ8, Carlslid.

Medlemmar och kunder har sedan Stora Coop Tomtebo öppnat efterfrågat en återvinningsstation vilket har varit en prioritet även för Coop Nord. Nu har arbetet påbörjats med att bygga en modern och ändamålsenlig anläggning som beräknas vara klar vecka 40.

      Det är ett viktigt initiativ för oss säger Lars Carlstedt, Fastighetschef Coop Nord eftersom efterfrågan på en returåtervinningstation har varit mycket stor i området utifrån butikens ökade popularitet. Vi strävar efter att förenkla för våra medlemmar och kunder och etableringen är därmed helt i linje med vårt hållbarhetsarbete.

På bilden: Lars Carlstedt, fastighetschef Coop Nord framför bygget av den nya återvinningsstationen vid Stora Coop Tomtebo.

För mer information kontakta Coop Nord på info@coopnord.se

Pressmeddelande 200908