Årsrapport: Coop Nord fortsätter växa under ett utmanande 2022

Coop Nord fortsatte växa under 2022, trots stora utmaningar med varubrist och prisökningar. Omsättningen ökade med 10,2 procent till 4 907 mkr med en rörelsemarginal på 1,4 procent. Investeringarna ökade och en av höjdpunkterna från året var öppnandet av Stora Coop Norrböle i Skellefteå, som blev en omedelbar succé.

Coop Nords nettoomsättning uppgick under verksamhetsåret till 4 907 mkr (4 453 mkr). Resultatet inklusive finansiella poster blev 92,5 mkr (142,5 mkr). Årets resultat efter skatt blev till 65,7 mkr, vilket är 28,6 mkr lägre än föregående år. De totala investeringarna under 2022 uppgick till 114,7 mkr och det är 19,2 mkr högre än föregående år.

− 2022 var ett utmanande år på många sätt för Coop Nord. Vi gick in i året med pandemin hängande över oss. Och i februari startade kriget i Ukraina som ledde till prisökningar och varubrist. Trots dessa tuffa förutsättningar noterar vi ett bra resultat, mycket tack vare fantastiska medarbetare som löst svåra situationer med fingertoppskänsla och stort tålamod, säger Henrik Skyttberg, vd för Coop Nord.

Han konstaterar att lättnaden var stor när pandemirestriktionerna släppte. Allra mest jublades det på Stora Coop Storlien, där 98 procent av kunderna är norska. Butikens öppnande sammanföll med att Norge stängde gränserna i april 2020. I år kunde butiken äntligen köra för fullt och under hösten överträffades de försäljningsnivåer som lagts i affärsplanen.

Henrik Skyttberg, vd Coop Nord

Henrik Skyttberg, vd för Coop Nord.

Ökade investeringarna

Coop Nord har ökat investeringstakten något under året, inte minst i den stora miljösatsning som innebär att butikernas kyl- och frysdiskar byts ut mot nya hållbara alternativ. För kunderna är det ofta en osynlig förändring men det är en av föreningens största hållbarhetsåtgärder genom tiderna och ger energieffektiviseringar på 20 – 30 procent.

− Vi fortsätter att skapa medlemsnytta och göra det bättre för kunderna. I det ligger både offensiva investeringar i våra befintliga butiker och att vi ständigt söker nya lägen för etableringar, säger Henrik Skyttberg.

Coop Nords vd Henrik Skyttberg lyfter fram några andra höjdpunkter från året:

− En är utan tvekan när vi öppnade Stora Coop Norrböle i Skellefteå efter fem års planering. Att få se den bli en sådan omedelbar succé var en fantastisk känsla. Jag tänker också på den positiva responsen på våra budskap kopplade till det nya konceptet Norrländsk Tid och att vi kunde fortsätta öka antalet lokala leverantörer, nu är vi uppe i runt 130 stycken.

Dessutom har satsningen på delvis obemannade butiker fått en väldigt fint start. I Coop-butikerna i Bjurholm, Norsjö, Ullånger och Röbäck kan kunderna nu identifiera sig med Bank-ID för att handla tidiga morgnar och sena kvällar, utan att det finns personal på plats.

Verksamhetsåret 2022 innebar en fortsättning på den positiva trenden med ökat antal medlemmar i föreningen. I Coop Nords tre län, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland, bor det runt 650 000 människor. Närmare 310 000 av dem är medlemmar i Coop Nord.

 

Ekonomisk flerårsöversikt

2022

2021

2020

2019

Nettoomsättning (mkr)

4 907

4 453

4 398

4 445

Rörelseresultat

67

81

60

10

Rörelsemarginal (%)

1,4

1,8

1,4

0,2

Resultat efter finansiella poster (mkr)

93

142

74

30

Avkastning på eget kapital (%)

5,4

8,8

4,8

2,0

Balansomslutning (mkr)

2 429

2 371

2 191

2 229

Soliditet (%)

72

71

71

68

Medelantal anställda

1 209

1 154

1 175

1 171

 

Årsredovisningen, Årsberättelsen och Hållbarhetsrapporten går att läsa i helhet på www.coopnord.se