Coop Nord planerar butiksetablering i Skellefteå

Kommunstyrelsen i Skellefteå har idag undertecknat ett markanvisningsavtal. Nu inleds detaljplaneprocessen för en ny Coop-butik på Norrböle i Skellefteå.

- ”Vi har många medlemmar i den aktiva staden Skellefteå, där ska vi stärka vår närvaro. Vi har tillsammans med kommunen hittat ett bra läge där vi vill gå vidare. Planen är att bygga en ny Coop-butik, Skellefteås näst största efter Coop Forum. ” säger Thomas Johansson, VD Coop Nord.

Markanvisningen avser Växthusområdet intill E4-rondellen på Norrböle. Nu inleds en detaljplane-process, efter den följer projektering och byggstart.

- ”Vi planerar för en stor och fin Coop-butik i ett område där många bor och passerar.” säger Lars Carlstedt, fastighetschef Coop Nord. ”Vi tror på Skellefteå och gör en investering för framtiden.”

Ytterligare information:Lars Carlstedt, fastighetschef Coop Nord tel 070-261 46 29 mail lars.carlstedt@coopnord.se

På bild: Maria Marklund, kommunalråd Skellefteå, Lars Carlstedt, fastighetschef Coop Nord, Anja Palm, etableringsansvarig Skellefteå kommun