NordNytt - för Coop Nords ägarombud

Som ägarombud i Coop Nord kan du hämta information och diskutera frågor som rör föreningen via vår webb NordNytt.