Föreningsstämman

I Coop Nord har du som medlem inflytande. Medlemmarnas representanter - ägarombuden - kallas till föreningsstämman, vårt högsta beslutande organ.

Föreningsstämman

Föreningsstämman är Coop Nords högsta beslutande organ. Den genomförs vanligtvis under april månad. Valda ägarombud samt medarbetarnas representanter bildar föreningsstämma. Coop Nords styrelse och ledningsgrupp deltar vid föreningsstämman.

Föreningsstämman väljer föreningens styrelse och fastställer framlagda ekonomiska redovisningar. Styrelsen utser VD som ansvarar för föreningens drift.

Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma kan lämna en skriftlig motion.

Inför stämman får ägarombud och styrelse lyssna till presentationer om Coop Nords verksamhet och årets fokusområden.

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies