Medlem i Coop Nord? Du kan påverka!

Som medlem och ägare i Coop Nord kan du påverka vår verksamhet. Du hjälper oss att bli bättre!

Medlem i Coop Nord

Som medlem i Coop Nord får du ta del av medlemsförmåner i våra butiker samt hos Coops samarbetspartners. Du är även en av våra delägare och har därmed inflytande i vår förening.

7 sätt att påverka

Som medlem är du med och äger Coop. Du har möjlighet att vara med och påverka både hur Coop är i dag och hur vi ska utvecklas framöver. Tillsammans gör vi Coop ännu bättre!

Ägarombud

Ägarombuden är butikernas ambassadörer och länk mellan medlemmar, butik och medarbetare.

Motioner till Coop Nord

Som medlem i Coop Nord har du möjlighet att lämna motioner till Coop Nords föreningsstämma. På ditt medlemskort kan du se vilken konsumentförening du tillhör.

Föreningsstämman

I Coop Nord har du som medlem inflytande. Medlemmarnas representanter - ägarombuden - kallas till föreningsstämman, vårt högsta beslutande organ.