Styrelsen

Styrelsen består idag av 9 ledamöter. I styrelsen så är även vår VD adjungerad.

Ordinarie ledamöter
 Ingemar Holm ordförande
 Marie Johansson
 Anders Karlsson
 Thomas Ahlford
 Bert-Inge Storck
 Annelie Väpnare
 Johan Holgersson
 Ulrika Nordén Johansson
 Suzanne Svensson

Adjungerad
 Peter Berggren VD

Valberedning
 Bo Gunnarsson
 Lena Ström Svensson
 Gert Eriksson
 Samuel Henningsson Sammankallande
 Anki Hansson