Styrelsen

Styrelsen består idag av 8 ledamöter. I styrelsen så är även vår VD adjungerad.

Ordinarie ledamöter
 Ingemar Holm ordförande
 Marie Johansson
 Anders Karlsson
 Lena Sandgren
 Thomas Ahlford
 Per Ola Clemedtson
 Bert-Inge Storck

Adjungerad
 Peter Berggren VD

Valberedning
 Bo Gunnarsson
 Lena Ström Svensson
 Kenneth Willander
 Gert Eriksson