Stadgar

Här finns stadgarna för Coop Karlshamn

Coop Karlshamn Ekonomisk förenings stadgar finns att läsa här som PDF