Coop Gotland

Coop Gotland är en ekonomisk förening som ägs av närmare 32 000 medlemmar. På Gotland finns det totalt nio butiker, en Coop Forum och åtta Coop matbutiker.

Konsumentkooperationen är organiserad samverkan mellan medlemmar för att skapa ekonomiska och andra mervärden åt var och en. Konsumentkooperationen ska göra det möjligt för Dig som medlem att i Din konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan.