Hantering av personuppgifter enligt GDPR

GDPR, eller dataskyddsförordningen på svenska, är en ny lag om hur vi som företag får hantera personuppgifter. Lagen träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PUL).

Du kan läsa om hur Coop hanterar dina personuppgifter på: www.coop.se/personuppgifter
Här hittar du information om vem som ansvarar för dina personuppgifter, hur dessa behandlas och varför. Det beskrivs hur vi delar och förvarar dina personuppgifter.
Där finns även dina rättigheter beskrivna samt mer detaljerad information via länkar där du också hittar uppgifter om vem du kan kontakta i olika ärenden eller om du har frågor.