Coop Gotland investerar hållbart

Sommaren 2017 investerade Coop Ljugarn i nya energisnåla kyldiskar.
Hösten 2020 har Coop Ljugarn investerat i utbyggnad av ett större frysrum.
Coop Klintehamn har under 2020 byggt ut butiken med en ny kassalinje och självskanning samt investerat i en ny förbutik med café och post- och paketutlämning.
Investeringarna har delvis finansierat av pengar från Europiska jordbruksfonden för att landsbygdsutveckling.