Coop Gotland investerar hållbart

  • Sommaren 2017 investerade Coop Ljugarn i nya energisnåla kyldiskar.
  • Hösten 2020 har Coop Ljugarn investerat i utbyggnad av ett större frysrum.
  • Coop Klintehamn har under 2020 byggt ut butiken med en ny kassalinje och självskanning samt investerat i en ny förbutik med café och post- och paketutlämning.
  • Våren 2022 investerade Coop Ljugarn i att byta ut den äldre och mindre kylanläggningen.

Investeringarna har delvis finansierat av pengar från Europiska jordbruksfonden för att landsbygdsutveckling.