Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

Enligt Dataskyddsförordningen har du vissa lagstadgade rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter.

Uppdaterad 15 augusti 2022

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära ett registerutdrag och få en kopia på vilka personuppgifter som finns registrerade hos oss, tillsammans med information om hur de hanteras.

Ladda ner blankett för begäran om registerutdrag (pdf, 1 sida)

Rättelse eller begränsning

Du har rätt till rättelse av uppgifter som du anser vara felaktiga. Du har även rätt att begära att en behandling av personuppgifter begränsas under en kortare tid då vi utreder eventuella felaktigheter gällande behandlingen. Om du vill nyttja din rätt till rättelse eller begära begräsning, kontakta Coop Kundservice eller Coops dataskyddsombud. Skicka e-post till dso@kf.se .

Radering

I vissa fall har du även rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det är nödvändigt för oss att behålla uppgifterna, exempelvis för att följa lagen eller fullgöra ett avtal som vi har med dig.

Ladda ner blankett för begäran om radering av personuppgifter (pdf, 2 sidor)

Återkalla samtycke

För en behandling av personuppgifter som sker med stöd av ditt samtycke har du rätt att återkalla detta samtycke. För dessa behandlingar lämnar vi information i samband med att vi inhämtar ditt samtycke om hur du återkallar detta.

Invändning avseende intresseavvägning

För en behandling som sker med stöd av så kallad intresseavvägning har du rätt att göra invändning mot behandlingen. Om du vill göra en invändning avseende en behandling som görs med stöd av intresseavvägning, vänligen kontakta Coops dataskyddsombud via dso@kf.se .

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har när som helst rätt att invända mot behandling av personuppgifter som används för direkt marknadsföring. Vill du inte längre få direktmarknadsföring från oss, kontakta Coop Kundservice och gör en reklamspärr.

Dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få ta del av personuppgifter som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan organisation.

Ladda ner begäran om flytt av personuppgifter (pdf, 1 sida)

Klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller dataskydds­förordningens krav har du rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se).

Kontakt

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud. Skicka e-post till dso@kf.se .