Information till dig som är kund eller medlem i vårt medlemsprogram

1.    Vår syn på hantering av dina personuppgifter

Coop värnar om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Coop är det viktigt att vara öppna med hur vi på Coop behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter och för vilka ändamål.

Denna integritetspolicy gäller för våra medlemmar, kunder och besökare och här ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du exempelvis:

 • Besöker vår webbplats eller någon annan av våra digitala kanaler,
 • Registrerar dig som medlem i Coops Medlemsprogram,
 • Handlar i någon av våra butiker (fysisk eller digital),
 • Kontaktar oss via vår kundtjänst, eller
 • På annat sätt interagerar med oss.

2.    Vem ansvarar för dina personuppgifter

Coop Sverige AB 556710-5480 är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter så som vi beskriver i denna integritetspolicy.

Du kan alltid kontakta vårt dataskyddsombud för eventuella synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter på mailadressen DSO@kf.se

3.    Ändringar i integritetspolicyn

Coop förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på vår webbplats coop.se (”Webbplats”). Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via en puff på vår Webbplats och/eller via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

4.    Varifrån kommer dina personuppgifter

De främsta källorna till personuppgifter är när du själv lämnar uppgifter exempelvis i samband med att du blir medlem, när du kontaktar oss eller när du använder våra tjänster. Vi samlar även in personuppgifter från externa källor.

Uppgifter som du lämnar: Vissa uppgifter samlar vi in direkt från dig, exempelvis när du går med i Medlemsprogrammet, när du skapar och använder ett kundkonto för att handla online, anmäler dig till ett evenemang, registrerar dig för ett nyhetsbrev, kontaktar oss för support eller när du skaffar någon av våra betalprodukter.

Om du inte lämnar uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till våra tjänster eller en viss funktion finns det en risk att du inte kommer att kunna använda den specifika tjänsten eller funktionen, exempelvis möjligheten tjäna och utnyttja poäng i Coops Medlemsprogram eller ta del av medlemspriser i butik. Vi kommer tydligt att ange när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller ta del av en viss produkt, tjänst eller ett erbjudande.

Uppgifter som skapas vid användning av tjänster och kontakter med oss: Vi får också information genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster och produkter, exempelvis genom att använda cookies och andra spårtekniker i våra digitala kanaler. Genom denna användning får vi tillgång till information såsom IP-adress och inställningar kopplar till den enhet du använder dig av (ex. mobil, dator eller surfplatta).

Uppgifter som kommer via externa parter: Vi kan också komma att inhämta uppgifter från externa källor och partners. Tabellen nedan visar vilka personuppgifter vi inhämtar från olika typer av leverantörer. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och från vilken källa vi har hämtat uppgifterna ser du i tabellen nedan.    

Källa för insamling

Typ av personuppgifter

Offentliga adressregister eller upplysningsföretag

Din folkbokföringsadress 

Sociala medier

Dina publicerade bilder eller kommentarer

Betaltjänstleverantörer

Dina betalsätt

Samarbetspartners inom Coops Medlemsprogram

Dina köp och aktiviteter genomförda hos partners

Presentkortsbeställare

Dina kontaktuppgifter

 

5.    Så behandlar vi dina personuppgifter och varför

I detta avsnitt redogör vi för ändamålen för vår behandling av personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som används, vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på, vilka kategorier av mottagare som får ta del av dina personuppgifter samt lagringstid. Avsnitt 5.1 beskriver ändamålen med hur vi använder personuppgifter för kunder och medlemmar. Avsnitt 5.2 beskriver ändamålen med hur vi använder personuppgifter för våra medlemmar.

5.1 Ändamålet med behandlingar för dig som kund

a.     Köp, beställning och leverans

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi hanterar och administrerar ditt kundkonto samt ger dig behörighet att logga in.
 • Vi levererar din produkt eller tjänst inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans.
 • Vi bekräftar din identitet och ålder t.ex. i samband med att du handlar online eller köper varor med åldersgräns.
 • Vi erbjuder olika betallösningar och kan spara uppgifter om den lösning du väljer inför ditt nästa köp.
 • Vi upprätthåller korrekta och uppdaterade uppgifter på dina personliga sidor, exempelvis genom kontroll av adress mot externa källor såsom SPAR.  
 • Vi gör det möjligt för dig att följa din orderhistorik. 
 • Vi erbjuder och tillhandahåller digitala presentkort.

För det här ändamålet kan vi använda oss av cookies i kategorin Grundläggande & Nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder denna kategori av cookies i vår cookiepolicy.

Exempel på kategorier av personuppgifter

 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Personnummer
 • Kund- eller medlemsnummer
 • Uppgifter om valt betalsätt
 • Orderinformation och orderhistorik
 • Övriga uppgifter om ditt köp, till exempel ordernummer och vald produkt

Laglig grund

Köpeavtalet som vi har ingått med dig.

 

Kategori av mottagare av personuppgifter

 • Betaltjänstleverantörer
 • Upplysningsföretag
 • Speditörer
 • Leverantörer av e-handelsplattform
 • Leverantörer av CRM-system
 • Leverantör av e-postsystem

Lagringstid

Personuppgifter sparas senast i 2 år efter avslutat kundförhållande eller 3 år efter avslutat medlemskap i Coops Medlemsprogram.

b.     Marknadsföring och kommunikation i Coops och i tredje parts kanaler

För att du ska kunna få ta del av våra senaste erbjudanden och nyheter kan vi marknadsföra och skicka kommunikation om vårt erbjudande med olika produkter, tjänster och samarbetspartners, samt företaget Coop och dess varumärke i olika kanaler. Vi kommunicerar även genom olika typer av annonsering eller genom inspirationsbilder i sociala medier. För att kunna marknadsföra oss behöver vi ibland behandla dina personuppgifter.

Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick genom vår avregistreringslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter längst ner i detta dokument). Om vår marknadsföring visas i sociala medier kan du ange dina preferenser direkt i den sociala medie-plattformen, t.ex. via dina inställningar eller i inställningarna för det relevanta inlägget.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 

 • Vi skickar direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande digitala kanaler samt via postala utskick. Utskicken görs baserat på dina kontaktuppgifter.
 • Vi skickar erbjudanden från samarbetspartners.
 • Vi skapar en profil utifrån din användning av våra digitala kanaler och/eller din köphistorik så att vi kan visa relevanta annonser för dig på andra webbplatser, plattformar och sociala medier som du besöker eller i våra e-postutskick.
 • Vi genomför kampanjer, skickar erbjudanden och visar annonser för alla kunder, vissa segment eller enskilda kunder.
 • Vi kan påminna dig om kvarglömda/övergivna varukorgar.

För det här ändamålet kan vi använda oss av cookies i kategorin Marknadsföring och kommunikation i Coops och i tredje parts kanaler. Läs mer om hur vi använder denna kategori av cookies i vår cookiepolicy.

Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår direktmarknadsföring som sker via e-post, telefon, sms, postala utskick eller sociala medier.

Exempel på kategorier av personuppgifter

 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Demografi
 • Enhetsuppgifter, dvs. tekniska data relaterat till enheter som används och dess inställningar
 • Kund- eller medlemsnummer
 • Köpbeteende
 • Köphistorik
 • Livsstilsdata
 • Onlinebeteende (interaktion med produkter och recept)
 • Onlineidentifierare
 • Statistiska underlag kopplat till vår marknadsföring, t.ex. analyser kopplat till de kategorier av personuppgifter som samlas in såsom målgruppsanalyser eller öppnings- och läsningsstatistik relaterat till marknadsföringsutskick

Laglig grund

 • Samtycke för cookies i kategorin Marknadsföring och kommunikation i Coops och i tredje parts kanaler.

För den efterföljande personuppgiftsbehandlingen är vår lagliga grund:

 • Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster till medlemmar, kunder, registrerade med kundkonto på coop.se eller i vår app och till mottagare av nyhetsbrev.

Kategori av mottagare av personuppgifter

 • Sociala medier och sökmotorer
 • Annonsnätverk
 • Marknadsföringspartners
 • Media- och webbyråer
 • Leverantörer för e-post- och sms-utskick
 • Tryck- och distributionsföretag

Lagringstid

Personuppgifter raderas senast 38 månader från det datum då uppgifterna samlades in.

c.     Informationsutskick om villkorsuppdateringar

Ibland behöver vi kommunicera med dig för att informera om olika typer av uppdateringar, t.ex. av vår integritetspolicy, cookiepolicy eller våra medlemsvillkor.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi skickar information om förändringar i våra informationstexter, medlemsvillkor eller andra villkor som du har godkänt (exempelvis villkor för kundkonto eller Coop Medlemspanel).  
 • Vi följer upp informationsutskick för att säkerställa mottagandet av informationen i syfte att kunna ta beslut om eventuella uppföljande åtgärder.

Exempel på kategorier av personuppgifter

 • Kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och e-postadress

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att kunna säkerställa att våra kunder får tillgång till korrekt information kring villkor och informationstexter.

Kategori av mottagare av personuppgifter

 • Leverantörer för e-post- och sms-utskick

Lagringstid

Vi raderar dina uppgifter senast 6 månader efter genomfört utskick.

 d.     Tillhandahålla tjänster i Coops digitala kanaler

När du besöker våra digitala kanaler behöver vi använda oss av cookies för att kunna erbjuda en snabb, responsiv och säker webbplats samt för att kunna leverera särskilda funktioner som du efterfrågar. För det här ändamålet kan vi använda oss av Grundläggande och Nödvändiga cookies. Läs mer om du vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi använder Grundläggande och Nödvändiga cookies för att kunna leverera en snabb, responsiv och säker webbplats, t.ex. (i) fördela inkommande trafik mellan våra olika servrar för att webbplatsen ska kunna laddas snabbare, (ii) lagra innehållet som finns på en webbsida i syfte att kunna visa innehållet snabbare för dig vid ett senare tillfälle, eller (iii) utreda, identifiera och förebygga säkerhetsincidenter kopplat till användningen av våra digitala kanaler och tjänster. 
 • Vi använder Grundläggande och Nödvändiga cookies för att kunna leverera särskilda funktioner som du efterfrågar, t.ex. filtrering av val på olika produktsidor såsom varumärke eller andra val.

För det här ändamålet kan vi använda oss av cookies i kategorin Grundläggande & Nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder denna kategori av cookies i vår cookiepolicy.

Exempel på kategorier av personuppgifter

 • Enhetsuppgifter, dvs. tekniska data relaterat till enheter som används och dess inställningar
 • Onlineinställningar, t.ex. inställningar kopplat till filtrering och sortering av produkter och recept som du söker på
 • Onlineidentifierare

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla tjänster i våra digitala kanaler.

Mottagare av personuppgifter

 • Webbplatsleverantörer
 • Leverantör för vårt samtyckesverktyg

Lagringstid

Lagringstid för olika cookies framgår av vårt samtyckesverktyg som du hittar i den digitala kanal som du använder.

 

 e.     Ge en personlig upplevelse i Coops digitala kanaler

Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att förenkla din användning av våra tjänster, t.ex. genom att anpassa innehållet i Coops digitala kanaler utifrån ditt onlinebeteende och vad vi tror att du tycker om. För att kunna ge dig en personlig upplevelse av Coops digitala kanaler behöver vi behandla dina personuppgifter.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi ger dig ett personligt anpassat innehåll i Coops digitala kanaler, t.ex. genom att visa relevanta produktrekommendationer, skicka intressebaserade artiklar, ge förslag på shoppinglistor eller andra liknande åtgärder för att göra din användning och upplevelse av våra tjänster så bra och smidig som möjligt.
 • Vi förenklar din användning av våra tjänster, t.ex. genom att spara dina shoppinglistor/önskelistor eller ditt valda betalsätt för göra dina framtida köp smidigare.
 • Vi analyserar och/eller skapar en profil baserat på din användning av våra digitala kanaler och/eller din köphistorik så att vi kan ge dig ett personligt anpassat innehåll i Coops digitala kanaler.

För det här ändamålet kan vi använda oss av cookies i kategorin Personalisering i Coops digitala kanaler. Läs mer om hur vi använder denna kategori av cookies i vår cookiepolicy.  

Exempel på kategorier av personuppgifter

 • Demografi
 • Engagemang i Coops Medlemsprogram, t.ex. poängdata och information om hur du använder våra tjänster
 • Enhetsuppgifter, dvs. tekniska data relaterat till enheter som används och dess inställningar
 • Inloggningsuppgifter
 • Kontaktuppgifter, såsom e-postadress
 • Kund- eller medlemsnummer
 • Köpbeteende
 • Köphistorik
 • Livsstilsdata
 • Onlinebeteende (interaktion med produkter och recept)
 • Onlineidentifierare
 • Onlineinställningar
 • Statistiska underlag för att kunna ge en personligt anpassad upplevelse, t.ex. analyser kopplat till de kategorier av personuppgifter som samlas in såsom analyser över våra kunders köphistorik och onlinebeteenden

Laglig grund

 • Samtycke för cookies i kategorin Personalisering i Coops digitala kanaler.

För den efterföljande personuppgiftsbehandlingen är vår lagliga grund:

 • Vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda en personlig och relevant upplevelse på vår webbplats, alternativt
 • Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i Coops Medlemsprogram (medlemsvillkoren). Läs mer under punkt 5.2 b i denna integritetspolicy.

Kategori av mottagare av personuppgifter

 • Analysverktyg
 • Leverantörer av lagringstjänster
 • Leverantörer av målgruppsdata
 • Leverantörer av personaliseringsverktyg
 • Media- och webbyårer

Lagringstid

Personuppgifter raderas senast 38 månader från det datum då uppgifterna samlades in.

f.     Tävlingar och event

Ibland vill vi anordna tävlingar och ge våra kunder möjlighet att vinna fina priser. Ibland vill vi även ordna trevliga event. I samband med detta kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 

 • Vi upprättar deltagarlistor, identifierar deltagare och kontrollerar ålder.
 • Vi kommunicerar med dig som deltar i våra tävlingar när det behövs för tävlingens genomförande.
 • Vi utser vinnare och förmedlar vinster som gäller för tävlingen.
 • Vi kommunicerar med dig innan och efter ett event. I dessa fall kan vi skicka bekräftelse på anmälningar, information om eventet som du behöver veta om, frågor eller utvärderingar.

För det här ändamålet kan vi använda oss av Grundläggande och Nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder denna kategori av cookies i vår cookiepolicy.

Exempel på kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Tävlingsbidrag
 • Resultat från utvärderingar

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att kunna genomföra och administrera våra tävlingar och event eller ditt samtycke som då inhämtas innan aktiviteten startar.

Kategori av mottagare av personuppgifter

 • Analysverktyg
 • Leverantörer för e-post- och sms-utskick
 • Leverantörer av e-postsystem
 • Samarbetspartners till medlemsprogrammet

Lagringstid

Personuppgifter raderas senast 6 månader efter att aktiviteten är genomförd eller i enlighet med det samtycke som du har lämnat innan aktiviteten startade.

g.     Kundserviceärenden

Vid alla kontakter med oss kommer vi att göra vårt bästa för att ge dig så bra service som möjligt. Kontaktuppgifter till vår kundservice hittar du längst ner i denna integritetspolicy. För att kunna hantera ditt ärende behöver vi behandla dina personuppgifter.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via telefon eller i digitala kanaler.
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.
 • Vi utreder dina klagomål- och supportärenden. Ett supportärende kan t.ex. gälla teknisk support.
 • Vi hanterar dina reklamationer och garantiärenden för beställd eller köpt produkt. 
 • Vi bistår med hjälp om du får problem när du använder våra digitala tjänster, exempelvis om du inte kan slutföra din betalning.

För det här ändamålet kan vi använda oss av  Grundläggande och Nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder denna kategori av cookies i vår cookiepolicy.

Exempel på kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, såsom e-postadress
 • Ärenderelaterade uppgifter

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att kunna administrera ditt kundtjänstärende.

Kategori av mottagare av personuppgifter

 • Kundtjänstleverantörer
 • Leverantörer av lagringstjänster

Lagringstid

Dina ärenden och personuppgifter raderas senast 36 månader från det datum då ditt ärende avslutades.

 h.     Uppfylla krav i rättsliga förpliktelser

I vissa fall kan vi behöva behandla personuppgifter om det finns särskilda skyldigheter i lag, t.ex. om vi upptäcker felaktigheter i produkter. Då kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig för att se till att vi tar ansvar för våra produkter. 

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla krav på medlemsförteckning i lagen om ekonomisk förening.
 • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla krav kopplat till vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter, t.ex. framtagande av allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser.
 • Vi behandlar personuppgifter kopplat till transaktioner för att uppfylla krav i bokföringslagen.
 • Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla krav i penningtvättslagen.

Exempel på kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Betalningshistorik
 • Uppgifter om föreningstillhörighet

Kategori av mottagare av personuppgifter

 • Brottsbekämpande myndigheter
 • Betaltjänstleverantörer
 • Revisions- och bokföringsbolag

Laglig grund

För att uppfylla krav i rättsliga förpliktelser.

Lagringstid

I enlighet med de krav som ställs i relevant lagstiftning.

Exempel:

 • Kvittodata sparas i 7+1 år i enlighet med krav i bokföringslagen.
 • Då medlemskapet i Coops Medlemsprogram kräver att huvudkontoinnehavaren är medlem i en av KF:s ekonomiska föreningar kommer grundläggande personuppgifter att sparas så länge det finns ett aktivt föreningsmedlemskap samt 7 år därefter enligt lagen om ekonomisk förening.

i.      Utveckla och förbättra vår verksamhet och våra produkter och tjänster

För att kunna se till att vi kan utveckla vår verksamhet och ligga i framkant vad gäller vårt erbjudande till dig kan vi använda personuppgifter för att ta fram statistik och liknande underlag i syfte att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi gör våra tjänster mer användarvänliga, t.ex. genom att ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av våra kunder i digitala kanaler.
 • Vi skickar enkäter eller liknande utvärderingar till medlemmar, kunder och deltagare i Coop Medlemspanel eller Smaktestarna som rör t.ex. (i) kunders köp och/eller leveransupplevelse, (ii) medlemmars användning av förmåner och tjänster som erbjuds i Coops Medlemsprogram, (iii) kontakter med kundtjänst och (iv) tävlingar och event. I detta ingår sammanställning och analys av kunders/medlemmars feedback och användning samt beslut om förbättringsåtgärder.
 • Vi analyserar och utvärderar t.ex. (i) annonskampanjer, (ii) kundpersonalisering på webbplatsen, (iii) kundtjänst, (iv) användning av företagets digitala kanaler samt (v) medlemsförmåner. I detta ingår beslut om förändringar i syfte att utveckla och optimera nämnda punkter.
 • Vi tar fram underlag i syfte att utveckla och optimera t.ex. (i) varu- och logistikflöden, exempelvis genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser, (ii) vårt sortiment, (iii) vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, exempelvis genom att effektivisera inköp och planering av leveranser, (iv) planering av nyetableringar av butiker och lager och (v) säkerheten i våra IT-system.

För det här ändamålet kan vi använda oss av Grundläggande och Nödvändiga cookies samt cookies för Statistik och analys. Läs mer om hur vi använder denna kategori av cookies i vår cookiepolicy.

Exempel på kategorier av personuppgifter

 • Demografi
 • Engagemang i Coops Medlemsprogram, t.ex. poängdata och information om hur du använder våra tjänster
 • Enhetsuppgifter, dvs. tekniska data relaterat till enheter som används och dess inställningar
 • Kund- eller medlemsnummer
 • Köpbeteende
 • Köphistorik
 • Livsstilsdata
 • Onlinebeteende (interaktion med produkter och recept)
 • Onlinebeteende (navigering i våra digitala kanaler)
 • Onlineidentifierare
 • Onlineinställningar
 • Resultat från utvärderingar, undersökningar och annan feedback relaterat till våra produkter och tjänster
 • Statistiska underlag för att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra produkter och tjänster, t.ex. analyser kopplat till de kategorier av personuppgifter som samlas in såsom analyser över våra kunders köphistorik och onlinebeteenden  
 • Öppnings- och lässtatistik relaterat till marknadsföringsutskick och annan kommunikation

Laglig grund

 • Samtycke för cookies i kategorin Statistik och analys.

För den efterföljande personuppgiftsbehandlingen är vår lagliga grund:

 • Vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för att vi ska bli bättre, mer resurseffektiva och säkra. Dessutom vill vi göra det enklare och mer säkert för dig att använda våra tjänster, produkter och system.

Kategori av mottagare av personuppgifter

 • Analysverktyg
 • Enkät- och undersökningsföretag
 • Leverantörer av affärssystem
 • Leverantörer av lagringstjänster
 • Marknadsföringspartners
 • Media- och webbyråer
 • Sociala medier och sökmotorer

Lagringstid

Personuppgifter raderas senast 38 månader från det datum då uppgifterna samlades in.

 j.     Säkerhetsarbete och för att förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott

För din och våra medarbetares trygghet arbetar vi med säkerheten hos oss i alla våra kanaler, dvs. både i fysiska butiker och digitalt. För att uppfylla detta ändamål kan vi behandla dina personuppgifter.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi utför kamerabevakning i våra butiker.
 • Vi utreder och förhindrar bedrägerier eller andra lagöverträdelser, t.ex. genom incidentrapportering i butik och i våra digitala kanaler och genomför analyser av data.
 • Vi vidtar åtgärder för att förhindra skräppostutskick, nätfiske av personlig och känslig information på nätet, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor.
 • Vi vidtar åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

För det här ändamålet kan vi använda oss av Grundläggande och Nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder denna kategori av cookies i vår cookiepolicy .

Exempel på kategorier av personuppgifter

 • Bild- och inspelningsmaterial från kamerabevakning
 • Enhetsuppgifter, dvs. tekniska data relaterat till enheter som används och dess inställningar
 • Inloggningsuppgifter
 • Onlinebeteende (för identifiering av olovlig användning av våra tjänster)
 • Onlineidentifierare
 • Statistiska underlag för vårt säkerhetsarbete, t.ex. analyser av onlinebeteende (för identifiering av olovlig användning av våra tjänster)
 • Uppgifter från säkerhetsloggar

Laglig grund

Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla/använda säkra produkter och utreda misstänkta brott.

Kategori av mottagare av personuppgifter

 • Brottsbekämpande myndigheter
 • Leverantörer av IT-säkerhetssystem
 • Leverantörer av kamerabevakningssystem
 • Säkerhetsbolag

Lagringstid

Personuppgifter sparas som längst i 18 månader från insamlingstillfället. Vid eventuella tvister eller rättsliga anspråk sparas personuppgifterna till dess att tvisten eller det rättsliga anspråket slutligt är avgjort.

Bilder från kamerabevakning sparas som längst i 60 dagar.

 

5.2 Ändamålet med behandlingar för dig som är med i Coops Medlemsprogram

Om du är med i en av våra ekonomiska föreningar kan du ansöka om medlemskap i Coops Medlemsprogram. Om du inte är föreningsmedlem blir du det i samband med att medlemskapet i Coop Medlemsprogram upprättas.  

a.     Registrera och administrera medlemskap

När du går med i Coops Medlemsprogram behöver vi behandla dina personuppgifter för att registrera dig som medlem. Vi vidtar också andra åtgärder för att kunna administrera ditt medlemskap.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi behandlar personuppgifter för att registrera dig som hushållsägare och eventuella andra hushållsmedlemmar och för att upprätthålla ett register över detta.
 • Vi kontrollerar din ålder.
 • Vi kommunicerar information till dig rörande ditt medlemskap, t.ex. information om hur du använder ditt medlemskap eller hur du nyttjar dina poäng.
 • Vi tar emot och vidarebefordrar din ansökan kopplat till någon av våra betalprodukter till relevant samarbetspartner.

För det här ändamålet kan vi använda oss av Grundläggande och Nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder denna kategori av cookies i vår cookiepolicy.

Exempel på kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Kund- eller medlemsnummer
 • Inloggningsuppgifter
 • Personnummer
 • Medkontoinnehavare

Laglig grund

Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i Coops Medlemsprogram (medlemsvillkoren).

Om vi inte får tillgång till dina personuppgifter kommer vi inte kunna registrera dig som medlem och vi kommer då att tvingas neka dig medlemskap i Coops Medlemsprogram.

Kategori av mottagare av personuppgifter

 • Betaltjänstleverantörer
 • Leverantörer för kortdistribution
 • Leverantörer för CRM-system
 • Leverantörer för e-post- och sms-utskick
 • Tryck- och distributionsföretag
 • Upplysningsföretag

Lagringstid

Personuppgifter sparas som längst i tre år efter avslutat medlemskap i Coops Medlemsprogram.

 b.     Ge tillgång till förmåner och erbjudanden från Coop och partners

Syftet med Coops Medlemsprogram är att ge en personligt anpassad upplevelse i form av medlemserbjudanden, poäng, rabatter och inspiration som vi tror passar dig. För att kunna ge dig dina förmåner såsom generella och personliga erbjudanden och rabatter behöver vi behandla dina personuppgifter.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi erbjuder dig personliga förmåner i form av poäng, rabatter, generella och personliga erbjudanden, vår tidning Mer Smak, inbjudningar till event, utskick av gåvor, eller annan liknande kommunikation.
 • Vi ger dig en personligt anpassad upplevelse när du använder våra digitala kanaler i inloggat läge. Läs mer om dessa behandlingar i ändamål 5.1 e.
 • Vi registrerar och beräknar dina poäng baserat på dina köp eller din användning av våra digitala tjänster.
 • Vi kontrollerar din identitet när du löser in dina poäng i poängshoppen.
 • Vi registrerar poäng du gör med våra affiliate partners.
 • Vi sammanställer alla poäng på ett poängkonto.
 • Vi genomför aktiviteter med våra partners.
 • Vi tar fram målgrupper för olika erbjudanden från Coop och partners baserat på t.ex. köphistorik, utnyttjande av partners erbjudande, onlinebeteenden, preferenser eller familjesituation.

Exempel av kategorier av personuppgifter

 • Enhetsuppgifter, dvs. tekniska data relaterat till enheter som används och dess inställningar
 • Kund- eller medlemsnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Köpbeteende
 • Köphistorik
 • Livsstilsdata
 • Namn
 • Poängtransaktioner
 • Utnyttjade förmåner
 • Onlinebeteende (interaktion med produkter och recept)
 • Onlineidentifierare
 • Onlineinställningar
 • Platsinformation

Laglig grund

Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i Coop Medlem (medlemsvillkoren).

Om vi inte får tillgång till dina personuppgifter kommer vi inte kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i Coop Medlem som vi har ingått. Vi kan i så fall tvingas neka dig medlemskap alternativt så kan din upplevelse av Coop Medlem bli väsentligt mycket sämre.

Kategorier av mottagare av personuppgifter

 • Analysverktyg
 • Leverantörer för e-post- och sms-utskick
 • Leverantör för CRM-system
 • Leverantörer av målgruppsdata
 • Media- och webbyråer
 • Samarbetspartners inom Coops Medlemsprogram
 • Sociala medier och sökmotorer
 • Tryck- och distributionsföretag

Lagringstid

Personuppgifter sparas som längst i tre år efter avslutat medlemskap i Coops Medlemsprogram.

 c.     Coops Medlemspanel

Syftet med Coops Medlemspanel är att du som medlem i Coops Medlemsprogram ska ha möjlighet att påverka utvecklingen av butiker, produktval och andra viktiga områden inom Coop. Deltagande i Medlemspanelen är frivilligt och du väljer själv hur många undersökningar som du vill delta i.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi registrerar ditt deltagande i Medlemspanelen.
 • Vi skickar ut undersökningar.
 • Vi registrerar dina panelminuter och skickar ut rabattcheckar baserat på ditt deltagande i Medlemspanelen.
 • Vi analyser och sammanställer svaren på våra undersökningar samt tar beslut om förbättringsåtgärder.

Exempel på kategorier av personuppgifter

 • Kund- och medlemsnummer
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Genomförda undersökningar
 • Antal panelminuter

Laglig grund

Avtalet som vi har ingått med dig genom att du godkänt villkoren för Medlemspanelen.

Om vi inte får tillgång till dina personuppgifter kommer vi inte kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet som vi har ingått. Du kan i så fall inte delta i Medlemspanelens undersökningar.

Kategorier av mottagare av personuppgifter

 • Enkät- och undersökningsföretag
 • Leverantör för CRM-system

Lagringstid

Personuppgifterna sparas som längst till dess att du går ur Medlemspanelen eller upp till 2 år från din senaste aktivitet.

 

 

 

6.    Vilka vi delar dina personuppgifter med

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra bolag och föreningar inom KF-sfären. Vi kan även dela personuppgifter med externa samarbetspartners och leverantörer som är självständigt personuppgiftsansvariga.

Kategori av mottagare

Definition

Mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga

 

Annonsnätverk

är företag som erbjuder möjlighet att visa digitala annonser på anslutna webbplatser.

Betaltjänstleverantörer

är företag som hjälper oss med att administrera din betalning i samband med ett köp eller som utfärdar betalkort i enlighet med den ansökan som du har gjort.

Brottsbekämpande myndigheter

är myndigheter som begär att vi lämnar ut personuppgifter som krävs för att myndigheten ska kunna fullgöra det uppdrag som myndigheten har.

Revisions- och bokföringsbolag

är företag som hjälper oss med vår bokföring och redovisning.

Sociala medier och sökmotorer

är företag som tillhandahåller sociala medie-plattformar eller sökmotorer som vi använder i vår marknadsföring och kommunikation.

Upplysningsföretag

är företag som hjälper oss att hålla våra adressregister uppdaterade så att vi kan säkerställa att dina personuppgifter är korrekta.

Mottagare som är personuppgiftsbiträden

 

Analysverktyg

är företag som tillhandahåller system för att ta fram statistik och analys kopplat till användningen av våra digitala kanaler.

Enkät- och undersökningsföretag

är företag som hjälper oss att göra undersökningar kopplat till våra produkter och tjänster.

Kundtjänstleverantörer

är företag som tillhandahåller vårt system för kundtjänstärenden eller hjälper oss med att administrera kundtjänstärenden, t.ex. i samband med frågor om ditt köp eller andra frågor som du har skickat in till oss.

 

Leverantörer av affärssystem

är företag som tillhandahåller system vilka används av oss för att strukturera och analysera data.

Leverantörer av CRM-system

är företag som tillhandahåller system för att hantera medlemsregister.

Leverantörer av e-handelsplattform

är företag som hjälper oss att tillhandahålla vår e-handel.

Leverantörer av e-postsystem

är företag som tillhandahåller system för e-postutskick.

Leverantörer för e-post- och sms-utskick

är företag som hjälper oss att leverera kommunikation via e-post och sms.

Leverantörer av IT-säkerhetssystem

är företag som tillhandahåller system för att upprätthålla och förbättra IT-säkerheten kopplat till våra digitala tjänster.

Leverantörer av kamera-bevakningssystem

är företag som tillhandahåller våra kamerabevakningssystem.

Leverantörer för kortdistribution

är företag som präglar och distribuerar Coops medlemskort eller kortbrickor för våra betalprodukter som vi tillhandahåller till våra kunder.

Leverantörer av lagringstjänster

är företag som tillhandahåller system för lagring av personuppgifter som vi samlar in.

Leverantörer för matchning av register

är företag som tillhandahåller målgruppsurval i samarbetspartners medlemsbaser.

Leverantörer av målgruppsdata

är företag tillhandahåller information om olika målgrupper baserat på t.ex. demografiska data.

Leverantörer av personaliseringsverktyg

är företag som hjälper oss att anpassa och personalisera funktioner i våra digitala kanaler.

Leverantör av samtyckesverktyg

är företag som hjälper oss att inhämta samtycke för vår användning av cookies och andra spårtekniker.

Marknadsföringspartner

är företag som utför konsulttjänster och som hjälper oss att utforma och förbättra den marknadsföring du ser från oss i Coops egna och tredje parts digitala kanaler.

Media- och webbyråer

är företag som utför konsulttjänster och som hjälper oss att utforma och förbättra vår verksamhet och våra produkter och tjänster, vår marknadsföring eller personaliserade funktioner i våra digitala kanaler.

Samarbetspartners inom Coops Medlemsprogram

är företag som erbjuder möjlighet för dig att samla poäng till ditt medlemskap när du köper varor från deras webbplatser.

Speditörer

är företag som hjälper oss att leverera dina varor som du handlat online av oss.

Säkerhetsbolag

är företag som tillhandahåller säkerhetstjänster, t.ex. kopplat till kamerabevakning eller larmtjänster.

Tryck- och distributionsföretag

är företag som hjälper oss att leverera tryckta material, t.ex. Mer Smak eller andra postala utskick

Webbplatsleverantörer

är företag som hjälper oss att tillhandahålla grundläggande funktioner i våra digitala kanaler.

7.    Överföring till land utanför EU/EES

Vår användning av vissa tjänster eller mottagare enligt punkt 6 innebär att vi ibland överför dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Dina personuppgifter kan överföras till följande länder: Chile, Indien, Taiwan, Singapore och USA. 

För att skydda dina personuppgifter när vi överför dem har vi eller vårt personuppgiftsbiträde ingått avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler, kontrollerat att EU-kommissionen har fattat ett beslut om att mottagarlandet har en adekvat skyddsnivå alternativt kontrollerat att annan grund för överföringen är tillämplig. Du kan få en kopia på skyddsåtgärderna genom att kontakta oss.

8.    Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, exempelvis för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller produkt enligt det avtal vi har med dig, för att underhålla och förbättra befintliga tjänster, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av tjänster, produkter och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna. Kriterier som vi utgår från när vi bestämmer lagringsfrist är:

 • Ändamålen som personuppgifterna har samlats in för
 • Lagkrav som innebär att vi behöver behandla personuppgifter under viss tid. Att dessa uppgifter lagras längre pga. av lagkrav innebär inte att de kan användas för direktmarknadsföring. Ett exempel är information om föreningsmedlemskapet där vi enligt lag måste spara information 7 år efter avslutat medlemskap.
 • Om personuppgifterna som används är pseudonymiserade, dvs. när det inte går och vi inte har ett behov av att direkt identifiera individen, t.ex. vid analys av kundinsikt, trender med mera.
 • Vilken relation vi har till dig, dvs om du är medlem, inloggad kund på vår webbplats, bankkund eller om du besöker oss utan att vara inloggad är också avgörande för de lagringstider vi sätter.
 • Om du har en tydlig förväntan på att vi ska vi ska lagra informationen för att kunna agera på förfrågningar, t.ex. i samband med kundtjänstärenden där vi kan behöva spara historik för att kunna hantera ditt ärende på bästa sätt eller om du har varit medlem kan vi spara uppgifter som är nödvändig för att du ska kunna nyttja dina poäng under dess giltighetstid.

De specifika lagringstiderna som gäller för respektive ändamål anges i tabellerna i punkt 5.

9.    Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Din rätt till tillgång

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas. Om du har ett användarkonto hos oss har du möjlighet att själv gå in och uppdatera vissa av dina uppgifter.

Din rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för adresserad direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Om du inte vill invända mot all adresserad direktmarknadsföring kan du även välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, till exempel via e-post, men inte sms.

Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke

Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

Din rätt till dataportabilitet

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling] kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

10.    Vem kontaktar du

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta Coop Kundservice. All information om hur du nyttjar dina lagstadgade rättigheter hittar du här.

Du kan alltid kontakta vårt Dataskyddsombud för eventuella synpunkter eller frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsombud

Christer Jönsson
Dso@kf.se