Information till dig som är kund eller medlem i vårt medlemsprogram

Gäller från 8 februari 2021

1.    Vår syn på hantering av dina personuppgifter

Coop värnar om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Coop är det viktigt att vara öppna med hur Coop behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla och skydda dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy gäller för våra medlemmar, kunder och besökare och här ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar dig som medlem i Coops medlemsprogram eller handlar hos oss.

2.    Vem ansvarar för dina personuppgifter

Coop Sverige AB 556710-5480 är personuppgiftsansvarig för hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar de personuppgifter vi beskriver i denna del av integritetspolicyn.

Du kan alltid kontakta vårt Dataskyddsombud för eventuella synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsombud: Christer Jönsson
Dso@kf.se

3.    Ändringar i integritetspolicyn

Coop förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via en puff på vår Webbplats och/eller via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

4.    Varifrån kommer dina personuppgifter

De främsta källorna till personuppgifter är när du själv lämnar uppgifter exempelvis i samband med att du blir medlem eller information som skapas genom andra kontakter med oss eller när du använder våra tjänster. Vi samlar även in personuppgifter från externa källor

Uppgifter som du lämnar: Vissa uppgifter samlar vi in direkt från dig, exempelvis när du går med i Medlemsprogrammet när du skapar och använder ett användarkonto för att handla på Coop online, anmäler dig till ett evenemang, registrerar dig för ett nyhetsbrev, handlar på Coop online eller kontaktar oss för support eller när du skaffar några av våra betalprodukter.

Om du inte lämnar uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till våra tjänster eller en viss funktion finns det en risk att du inte kommer att kunna använda den specifika tjänsten eller funktionen, exempelvis möjligheten tjäna och utnyttja poäng i Coop Medlem eller ta del av medlemspriser i butik. Vi kommer tydligt att ange när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller ta del av viss produkt, tjänst eller erbjudande.

Uppgifter som skapas vid användning av tjänster och kontakter med oss: Vi får också information genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster och produkter, exempelvis genom att använda cookies och liknande tekniker på våra webbsidor och genom information som vi får tillgång till genom den enhet (som mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av våra tjänster, såsom IP-adress och inställningar i enheten.

Uppgifter som kommer via externa parter: Vi kan också komma att inhämta uppgifter från externa källor och partners. Tabellen nedan visar vilka personuppgifter vi inhämtar från olika typer av leverantörer. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och från vilken källa vi har hämtat uppgifterna ser du i tabellen nedan.    

Källa för insamling

Typ av personuppgifter

Offentliga adressregister eller upplysningsföretag

Din folkbokföringsadress 

Sociala medier

Dina publicerade bilder eller kommentarer

Betaltjänstleverantörer

Dina betalsätt

Kundtjänstleverantörer

Dina ärenden nuvarande och historiskt

 

Samabetspartners inom Coop Medlem

Dina köp och aktiviteter genomförda hos partners

Leverantörer för kortdistribution

Uppgifter om genomförda utskick

Leverantörer för marknads- och kundundersökningar

Dina kontaktuppgifter

5.    Så behandlar vi dina personuppgifter och varför

I detta avsnitt redogör vi för ändamålen för vår behandling av personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som används, vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på, vilka kategorier av mottagare som får ta del av dina personuppgifter samt lagringstid. Avsnitt 5.1 beskriver ändamålen med hur vi använder personuppgifter för kunder och medlemmar. Avsnitt 5.2 beskriver ändamålen med hur vi använder personuppgifter för våra medlemmar.

5.1 Ändamålet med behandlingar för dig som kund

a.     Köp, beställning och leverans

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi hanterar och administrerar ditt användarkonto.
 • Ger dig behörighet att logga in.
 • Vi levererar din produkt eller tjänst inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans.
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.
 • Vi administrerar din betalning (i detta ingår också analyser av vilka betallösningar som vi kan erbjuda dig genom kontroll mot din betalningshistorik eller inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).
 • Vi upprätthåller korrekta och uppdaterade uppgifter på dina personliga sidor, exempelvis genom kontroll av adress mot externa källor till exempel SPAR och KLARNA.  
 • Gör det möjligt för dig att följa din orderhistorik. 
 • Hantera din betalning på ett säkert sätt med olika betalmetoder inklusive kontroll mot betalningshistorik.
 • Erbjuda olika betallösningar och inhämtning av kreditupplysning från kreditupplysningsföretag.
 • Kontroll av kundens adress mot externa källor.

För det här ändamålet kan vi använda oss av cookies i kategorin Grundläggande & Nödvändiga cookies Läs mer om hur vi använder denna kategori av cookies i vår cookiepolicy.

Kategorier av personuppgifter som behandlas för ändamålet

 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Personnummer
 • Kund eller medlemsnummer
 • Betaluppgifter och uppgifter om valt betalsätt
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation
 • Övriga uppgifter om ditt köp, till exempel ordernummer och vald produkt

 

Laglig grund

 • Köpeavtalet som vi har ingått med dig

 

Kategori av mottagare av personuppgifter

 • Betaltjänstleverantörer
 • Kreditvärderingsinstitut banker eller upplysningsföretag

Lagringstid

 • Kontakt och adressuppgifter sparas 2 år efter avslutat kundförhållande eller 3 är efter avslutet medlemskap i Coop Medlem

 

b.     Marknadsföring och kommunikation i Coops och i tredje parts kanaler

För att du ska kunna få ta del av våra senaste erbjudanden och nyheter kan vi marknadsföra och skicka kommunikation om vårt erbjudande med olika produkter, tjänster och samarbetspartners, samt företaget Coop och dess varumärke i olika kanaler, till exempel genom olika typer av annonsering eller genom inspirationsbilder i sociala medier. För att kunna marknadsföra oss behöver vi ibland behandla dina personuppgifter.

Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick genom vår avregistreringslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter längt ner i detta dokument). Om vår marknadsföring visas i sociala medier kan du ange dina preferenser direkt i den sociala medie-plattformen, t.ex. via dina inställningar eller i inställningarna för det relevanta inlägget.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

 

 • Vi skickar direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande digitala kanaler och post.
 • Vi skickar erbjudanden från samarbetspartners.
 • Vi skapar en profil utifrån din användning av vår webbplats så att vi senare kan visa relevanta annonser för dig på andra webbplatser, plattformar och sociala medier som du besöker.
 • Vi genomför kampanjer eller skickar erbjudanden och inbjudningar till event till alla kunder, till vissa segment, till enskilda kunder.
 • För det här ändamålet kan vi använda oss av cookies i kategorin Marknadsföring i andra kanaler. Läs mer om hur vi använder denna kategori av cookies i vår cookiepolicy.

Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår direktmarknadsföring som sker via e-post, telefon, sms eller sociala medier. I varje utskick du får har du möjlighet att avanmäla dig från denna typ av utskick i varje kanal.

Laglig grund

 • Samtycke för cookies i kategorin Marknadsföring i andra kanaler.
 • Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster till registrerade och icke registrerade kunder och till mottagare av nyhetsbrev.

Kategori av mottagare av personuppgifter

 • Sociala medier och sökmotorer
 • Marknadsföringspartners

Kategori av personuppgifter

 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder och dess inställningar, t.ex. språkinställning
 • Köp- och besökshistorik
 • Kundidentifikation, kundnummer eller MMID

Lagringstid

 • Vi raderar dina uppgifter senast 38 månader efter avslutad kampanj.

c.     Informationsutskick om villkorsuppdateringar

Ibland behöver vi kommunicera med dig för att informera om olika typer av uppdateringar, t.ex. av vår integritetspolicy, cookiepolicy eller våra medlemsvillkor.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi skickar information om förändringar i våra informationstexter, medlemsvillkor eller andra villkor som du har godkänt.  
 • Uppföljning av informationsutskick för att säkerställa mottagandet av informationen i syfte att kunna ta beslut om eventuella uppföljande åtgärder.

Laglig grund

 • Vårt berättigade intresse av att kunna säkerställa att våra kunder får tillgång till korrekt information kring villkor och informationstexter.

Kategori av personuppgifter

 • Kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress

Lagringstid

 • Vi raderar dina uppgifter senast 6 månader efter genomfört utskick

 d.     Ge en personlig upplevelse i Coops digitala kanaler

Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att förenkla din användning av våra tjänster, t.ex. genom att anpassa innehållet i Coops digitala kanaler utifrån vad vi tror att du tycker om. För att kunna ge dig en personlig upplevelse av Coops digitala kanaler behöver vi behandla dina personuppgifter.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi ger dig ett personligt anpassat innehåll i Coops digitala kanaler, t.ex. genom att visa relevanta produktrekommendationer, skicka intressebaserade artiklar, ge förslag på shoppinglistor eller andra liknande åtgärder för att göra din användning och upplevelse av våra tjänster så bra och smidig som möjligt.
 • Vi förenklar din användning av våra tjänster, t.ex. genom att spara dina shoppinglistor/önskelistor eller ditt valda betalsätt för göra dina framtida köp smidigare eller påminna dig om kvarglömda/övergivna varukorgar.
 • För det här ändamålet kan vi använda oss av cookies i kategorin Personalisering i Coops kanaler. Läs mer om hur vi använder denna kategori av cookies i vår cookiepolicy.  

Laglig grund

 •  Samtycke för cookies i kategorin Personalisering i Coops digitala kanaler.
 • För den efterföljande personuppgiftsbehandlingen är vår lagliga grund:
 • Vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda en personlig och relevant upplevelse på vår webbplats, alternativt
 • Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i Coop Medlem (medlemsvillkoren).

Kategori av mottagare av personuppgifter

 • Sociala medier och sökmotorer

Kategori av personuppgifter

 • Köp- och användningshistorik (t.ex. vilka sidor du besöker och var på sidorna du har klickat när du använder våra digitala tjänster)
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder och dess inställningar, till exempel språkinställning
 • Platsinformation från dina mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta
 • IP-adress (anonymiserad)

Lagringstid

 • Vi raderar dina uppgifter senast 38 månader efter insamlingstillfället.

e.     Tävlingar och event

Ibland vill vi anordna tävlingar och ge våra kunder möjlighet att vinna fina priser. Ibland vill vi även ordna trevliga event. I samband med detta kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

 

 • Vi upprättar deltagarlistor, identifierar deltagare och kontrollerar ålder.
 • Vi kommunicerar med dig som deltar i våra tävlingar när det behövs för tävlingens genomförande.
 • Vi utser vinnare och förmedlar vinster som gäller för tävlingen.
 • Vi kommunicerar med dig innan och efter ett event. I dessa fall kan vi skicka bekräftelse på anmälningar, information om eventet som du behöver veta om, frågor eller utvärderingar.
 • För det här ändamålet kan vi använda oss av cookies i kategorin Grundläggande och Nödvändiga webbplatscookies. Läs mer om hur vi använder denna kategori av cookies i vår cookiepolicy.

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att kunna genomföra och administrera våra tävlingar och event eller ditt samtycke som då inhämtas innan aktiviteten startar.

Kategori av mottagare av personuppgifter

 • Marknadsföringspartners
 • Samarbetspartners till medlemsprogrammet

Kategori av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Resultat från utvärderingar

Lagringstid

 • För detta ändamål raderas/gallras personuppgifter senast 6 månader efter att aktiviteten är genomförd eller i enlighet med det samtycke som du har lämnat innan aktiviteten startade.

 

f.     Kundserviceärenden

Vid alla kontakter med oss kommer vi att göra vårt bästa för att ge dig så bra service som möjligt. Kontaktuppgifter till vår kundservice hittar du längst ner i denna integritetspolicy. För att kunna hantera ditt ärende behöver vi behandla dina personuppgifter.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via telefon eller i digitala kanaler.
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.
 • Vi utreder dina klagomål- och supportärenden. Ett supportärende kan t.ex. gälla teknisk support.
 • Vi hanterar dina reklamationer och garantiärenden för beställd eller köpt produkt. 
 • Vi bistår med hjälp om du får problem när du använder våra digitala tjänster, exempelvis om du inte kan slutföra din betalning
 • För det här ändamålet kan vi använda oss av cookies i kategorin Grundläggande och Nödvändiga webbplatscookies. Läs mer om hur vi använder denna kategori av cookies i vår cookiepolicy.

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att kunna administrera ditt kundtjänstärende.

Kategori av mottagare av personuppgifter

 • Kundtjänstleverantörer
 • Leverantörer av lagringstjänster

Kategori av personuppgifter

 • Dina kontaktuppgifter
 • Ditt ärende
 • Korrespondens relaterad till ärendet

Lagringstid

Vi sparar uppgifter om dina ärenden i senast 26 månader från det datum då ditt ärende avslutades.

 g.     Uppfylla krav i rättsliga förpliktelser

I vissa fall kan vi behöva behandla personuppgifter om det finns särskilda skyldigheter i lag, t.ex. om vi upptäcker felaktigheter i produkter. Då kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig för att se till att vi tar ansvar för våra produkter. 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla krav kopplat till vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter, t.ex. framtagande av allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser.
 • Vi behandlar personuppgifter kopplat till transaktioner för att uppfylla krav i bokföringslagen.
 • Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla krav i penningtvättslagen.

Kategori av mottagare av personuppgifter

 • Brottsbekämpande myndigheter
 • Betaltjänstleverantörer
 • Revisions och bokföringsbolag

Laglig grund

För att uppfylla krav i rättsliga förpliktelser.

Kategori av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Betalningshistorik
 • Kontaktuppgifter

Lagringstid

I enlighet med de krav som ställs i relevant lagstiftning.

Exempelvis sparas kvittodata i 7+1 år i enlighet med krav i bokföringslagen.

h.      Utveckla och förbättra vår verksamhet och våra produkter och tjänster

För att kunna se till att vi kan utveckla vår verksamhet och ligga i framkant vad gäller vårt erbjudande till dig kan vi använda personuppgifter för att ta fram statistik och liknande underlag i syfte att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi gör våra tjänster mer användarvänliga.
 • Vi analyserar och utvärderar annonskampanjer samt tar beslut om förändringar av annonskampanjer i syfte att optimera resultatet.
 • Vi tar fram underlag för att kunna förbättra vårt företag genom att utvärdera, effektivisera och planera nyetableringar av butiker och lager, inköp, lagerhållning och leveranser eller utveckla vårt sortiment.
 • Vi ger dig och andra kunder möjlighet att påverka vårt sortiment, t.ex. genom kund- och marknadsundersökningar.
 • Vi tar fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för företaget och för besökarna/kunderna generellt.
 • För det här ändamålet kan vi använda oss av cookies i kategorierna Grundläggande och Nödvändiga webbplatscookies samt Statistik och analys. Läs mer om hur vi använder denna kategori av cookies i vår cookiepolicy.

Laglig grund

Samtycke för cookies i kategorin Statistik och analys.

Vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för att vi ska bli bättre, mer resurseffektiva och säkra. Dessutom vill vi göra det enklare och mer säkert för dig att använda våra tjänster, produkter och system.

Kategori av mottagare av personuppgifter

 • Marknadsföringspartners
 • Sociala medier och sökmotorer
 • Leverantörer av lagringstjänster

Kategori av personuppgifter

 • Köp- och användningshistorik (t.ex. vilka webbsidor du besöker och var på webbsidorna du har klickat)
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder och dess inställningar, till exempel språkinställning
 • Platsinformation från dina mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta
 • IP-adress (anonymiserad)

Lagringstid

Personuppgifter raderas senast 38 månader från det datum då uppgifterna samlades in.

 i.     Säkerhetsarbete och för att förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott

För din och våra medarbetares trygghet arbetar vi med säkerheten hos oss i alla våra kanaler. För att uppfylla detta ändamål kan vi behandla dina personuppgifter.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi utreder och förhindrar bedrägerier eller andra lagöverträdelser, t.ex. genom incidentrapportering i butik
 • butik och i våra digitala kanaler och genomför analyser av data.
 • Vi vidtar åtgärder för att förhindra skräppostutskick, nätfiske av personlig & känslig information på nätet, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor.
 • Vi vidtar åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
 • Vi utför kamerabevakning i våra butiker.
 • För det här ändamålet kan vi använda oss av cookies i kategorin Grundläggande och Nödvändiga webbplatscookies. Läs mer om hur vi använder denna kategori av cookies i vår cookiepolicy .

 

Laglig grund

Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla/använda säkra produkter och utreda misstänkta brott.

Kategori av mottagare av personuppgifter

 • Brottsbekämpande myndigheter

Kategori av personuppgifter

 • Videoinspelningar från kameraövervakning
 • Personnummer
 • IP adress
 • Användarbeteende i digitala kanaler

Lagringstid

Bilder från kamerabevakning sparas som längst i 60 dagar

5.2 Ändamålet med behandlingar för dig som är med i Coop Medlem

Om du är med i en av våra ekonomiska föreningar kan du ansöka om medlemskap i Coop Medlem. Om du inte är föreningsmedlem kan du bli det i samband med att medlemskapet i Coop Medlem upprättas.  

a.     Registrera medlemskap och föra register

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

Vi behandlar personuppgifter för att registrera dig som hushållsägare och eventuella andra hushållsmedlemmar och för att upprätthålla ett register över detta. Personuppgifter behandlas för att:

 • Registrera dig och eventuella familjemedlem.  
 • Kontrollera din ålder.
 • Kommunicera med dig kring sådant som rör ditt medlemskap.
 • Ta emot och vidarebefordra din ansökan kopplat till någon av våra betalprodukter till relevant samarbetspartner.
 • För det här ändamålet kan vi använda oss av cookies i kategorin Grundläggande och Nödvändiga webbplatscookies. Läs mer om hur vi använder denna kategori av cookies i vår cookiepolicy.

Laglig grund

Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i Coop Medlem (medlemsvillkoren).

Om vi inte får tillgång till dina personuppgifter kommer vi inte kunna registrera dig som medlem och vi kommer då att tvingas neka dig medlemskap i Coop Medlem.

Kategori av mottagare av personuppgifter

 • Betaltjänstleverantörer
 • Leverantörer för kortdistribution

Kategori av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Personnummer
 • Valda betalsätt
 • Medlemsnummer
 • Medkontoinnehavare

Lagringstid

Då medlemskapet i Coop Medlem kräver att huvudkontoinnehavaren är medlem i en av coops ekonomiska föreningar kommer grundläggande personuppgifter att sparas så länge det finns ett aktivt föreningsmedlemskap samt 7 år därefter enligt lagen om ekonomisk förening

 b.     Ge tillgång till förmåner erbjudanden från Coop och partners

Syftet med Coops medlemsprogram är att ge en personligt anpassad upplevelse i form av medlemserbjudanden, poäng, rabatter och inspiration som vi tror passar dig, För att kunna ge dig generella och personliga erbjudanden och rabatter behöver vi behandla dina personuppgifter.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi erbjuder dig personliga förmåner i form av poäng, rabatter, generella och personliga erbjudanden, vår tidning Mersmak, inbjudningar till event, utskick av gåvor, eller annan direktmarknadsföring.
 • Vi registrerar och beräknar dina poäng baserat på dina köp eller din användning av våra digitala tjänster.
 • Vi registrerar poäng du gör med våra affiliates partners.
 • Vi sammanställer alla poäng på ett poängkonto.
 • Vi genomför aktiviteter med våra partners.
 • Vi tar fram målgrupper för olika erbjudanden från Coop och partners, baserat på köphistorik, utnyttjande av partners erbjudande, preferenser, familjesituation
 • För det här ändamålet kan vi använda oss av cookies i kategorin Grundläggande och Nödvändiga webbplatscookies. Läs mer om hur vi använder denna kategori av cookies i vår cookiepolicy.

Laglig grund

Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i Coop Medlem (medlemsvillkoren).

Om vi inte får tillgång till dina personuppgifter kommer vi inte kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i Coop Medlem som vi har ingått. Vi kan i så fall tvingas neka dig medlemskap alternativt så kan din upplevelse av Coop Medlem bli väsentligt mycket sämre.

Kategorier av mottagare av personuppgifter

 • Samarbetspartners till medlemsprogrammet
 • Sociala medier och sökmotorer
 • IT leverantörer för matchning av register

Kategorier av personuppgifter

 • Medlemsnummer, personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Köp och orderhistorik
 • Poängtransaktioner
 • Utnyttjade förmåner
 • Användargenererad information till exempel besöks, klickhistorik
 • Plats information från mobil enhet
 • Tekniska uppgifter om enheter som används, till exempel mobil, dator etc.

Lagringstid

Vi sparar olika kategorier av personuppgifter som är relaterade till medlemskapet längst tre år efter avslutat medlemskap i medlemsprogrammet. Lagringstiden är satt utifrån att giltighetstiden för intjänade poäng är tre år

 6.    Vilka vi delar dina personuppgifter med

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra bolag och föreningar inom KF-sfären. Vi kan även dela personuppgifter med externa samarbetspartners och leverantörer som är självständigt personuppgiftsansvariga.

Kategori av mottagare

Definition

Mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga

Betaltjänstleverantörer

är företag som hjälper oss med att administrera din betalning i samband med ett köp eller som utfärdar betalkort i enlighet med den ansökan som du har gjort.

Brottsbekämpande myndigheter

är myndigheter som begär att vi lämnar ut personuppgifter som krävs för att myndigheten ska kunna fullgöra det uppdrag som myndigheten har.

Kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag

är företag som hjälper oss med att bedöma kreditvärdigheten hos en kund som vill handla mot faktura eller hålla våra adressregister uppdaterade så att vi kan säkerställa att dina personuppgifter är korrekta.

Revisions- och bokföringsbolag

är företag som hjälper oss med vår bokföring och redovisning.

Sociala medier och sökmotorer

är företag som tillhandahåller sociala medie-plattformar eller sökmotorer som vi använder i vår marknadsföring och kommunikation.

Mottagare som är personuppgiftsbiträden

 

 

IT Leverantörer för matchning av register

är företag som tillhandahåller målgruppsurval i samarbetspartners medlemsbaser.

Kundtjänstleverantörer

är företag som tillhandahåller vårt system för kundtjänstärenden eller hjälper oss med att administrera kundtjänstärenden, t.ex. i samband med frågor om ditt köp eller andra frågor som du har skickat in till oss.

 

Leverantörer av lagringstjänster

är företag som tillhandahåller system för lagring av personuppgifter som vi samlar in.

Marknadsföringspartner

är företag som utför konsulttjänster och hjälper oss att utforma och förbättra den marknadsföring du ser från oss i Coops egna och tredje parts digitala kanaler.

Samarbetspartners inom Coop Medlem

är företag som erbjuder möjlighet för dig att samla poäng till ditt medlemskap när du köper varor från deras webbplatser.

Leverantörer för kortdistribution

är företag som präglar och distribuerar kortbrickor för våra betalprodukter som vi tillhandahåller till våra kunder.

7.    Överföring till land utanför EU/EES

Vår användning av vissa tjänster eller mottagare enligt punkt 6 innebär att vi ibland överför dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Dina personuppgifter kan överföras till följande länder: Chile, Indien, Taiwan, Singapore och USA. 

För att skydda dina personuppgifter när vi överför dem har vi eller vårt personuppgiftsbiträde ingått avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler, kontrollerat att EU-kommissionen har fattat ett beslut om att mottagarlandet har en adekvat skyddsnivå alternativt kontrollerat att annan grund för överföringen är tillämplig. Du kan få en kopia på skyddsåtgärderna genom att kontakta oss.

8.    Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, exempelvis för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller produkt enligt det avtal vi har med dig, för att underhålla och förbättra befintliga tjänster, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av tjänster, produkter och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna. Kriterier som vi utgår från när vi bestämmer lagringsfrist är:

 • Ändamålen som personuppgifterna har samlats in för
 • Lagkrav som innebär att vi behöver behandla personuppgifter under viss tid. Att dessa uppgifter lagras längre pga. av lagkrav innebär inte att de kan användas för direktmarknadsföring. Ett exempel är information om föreningsmedlemskapet där vi enligt lag måste spara information 7 år efter avslutat medlemskap.
 • Om personuppgifterna som används är pseudonymiserade, dvs. när det inte går och vi inte har ett behov av att direkt identifiera individen, t.ex. vid analys av kundinsikt, trender med mera.
 • Vilken relation vi har till dig, dvs om du är medlem, inloggad kund på vår webbplats, bankkund eller om du besöker oss utan att vara inloggad är också avgörande för de lagringstider vi sätter.
 • Om du har en tydlig förväntan på att vi ska vi ska lagra informationen för att kunna agera på förfrågningar, t.ex. i samband med kundtjänstärenden där vi kan behöva spara historik för att kunna hantera ditt ärende på bästa sätt.

De specifika lagringstiderna som gäller för respektive ändamål anges i tabellerna i punkt 5.

9.    Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du som medlem eller kund vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling t.ex. direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. 

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Din rätt till tillgång

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas. Om du har ett användarkonto hos oss har du möjlighet att själv gå in och uppdatera vissa av dina uppgifter.

Din rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för adresserad direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Om du invänder mot att adressera direktmarknadsföring kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, till exempel via e-post, men inte sms.

 

Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke

Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

Din rätt till dataportabilitet

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling] kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

10.    Vem kontaktar du

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta Coop Kundservice. Om du vill utöva din lagstadgade rättighet att begära tillgång till dina personuppgifter eller få personuppgifter raderade, fyller du i blanketten nedan och skickar till oss.

Blankett för registerutdrag eller radering (pdf)

Vill du utöva någon av dina övriga rättigheter skickar du ett underskrivet brev till postadressen nedan. Du kan också bifoga underskrivet brev till info@coop.se och ange GDPR-begäran i ämnesraden. Brevet ska innehålla ditt fullständiga namn, personnummer, att det gäller dig som medlem i Coop Medlemsprogram och/ eller kund på Coop, vilken rättighet du vill utöva och beskrivning av ärendet samt din underskrift.

Coop Kundservice
171 88 Solna

Du kan alltid kontakta vårt Dataskyddsombud för eventuella synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsombud

Christer Jönsson
Dso@kf.se