Information till dig som är kund eller medlem i vårt medlemsprogram

Denna information gäller dig som är kund på Coop eller medlem i vårt medlemsprogram. Syftet är att ge mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Uppdaterad: 12 september 2018

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Det är Coop Sverige AB som ansvarar för hur dina personuppgifter hanteras, bland annat i vårt medlemsprogram. Det kallas enligt lagen att man är personuppgiftsansvarig.

VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER

Den främsta källan till personuppgifter är när du själv lämnar uppgifter exempelvis i samband med att du blir medlem eller i andra kontakter med oss. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer. Personuppgifter skapas också när du registrerar köp genom att dra ditt medlemskort, använder våra tjänster och kommunicerar med oss. Vi kan exempelvis spara ärendehistorik eller på annat sätt dokumentera hur du agerat på kommunikationen från oss eller hur du nyttjat olika tjänster i och utanför medlemsprogrammet.

Om du inte lämnar de personuppgifter som efterfrågas eller inte vill att vi registrerar dina köp kan vi inte erbjuda dig de förmåner som ingår i medlemsprogrammet i form av möjligheter att tjäna och utnyttja poäng eller ta del av medlemspriser i butik. Detta gäller även övriga tjänster vi erbjuder, till exempel ShopExpress. Vi kommer tydligt att ange när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller ta del av viss produkt, tjänst eller erbjudande.

VILKA VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra bolag och föreningar inom Kooperationen. Vi kan även dela personuppgifter med externa samarbetspartners inom Coop Medlemsprogram. Du kan läsa mer om hur vi delar personuppgifter med samarbetspartners här. All utlämning kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än dem vi redan informerat dig om. Vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt även om de överförs utanför EU/EES-området.

SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VARFÖR

För att kunna uppfylla det avtal vi har med dig avseende medlemsprogrammet behandlar vi dina personuppgifter exempelvis när vi hanterar medlemskapet, registrerar och beräknar poäng, administrerar poänguttag hos oss eller någon av våra partners. För detta ändamål använder vi personuppgifter såsom medlemsnummer för ditt hushåll, personnummer, namn, mantalsskrivningsadress, e-post och mobiltelefonnummer. I syfte att kommunicera relevant information, generella och riktade erbjudanden från Coop eller utvalda samarbetspartners behandlar vi även exempelvis demografiska uppgifter som exempelvis kön och ålder, uppgifter om genomförda köp och uppgifter om ditt digitala beteende när du använder coop.se eller vår app. Vi använder även dina personuppgifter för att göra analyser i syfte att marknadsföra och utveckla vårt totala kunderbjudande, exempelvis sortiment, butiksupplevelse och övriga tjänster som förenklar för dig som kund.

I undantagsfall kan det förekomma situationer där vi kan behöva inhämta ditt uttryckliga samtycke. Exempelvis kommer vi komma att be om ditt samtycke i samband med att vi genomför olika typer av digitala undersökningar.

Mer om varför vi behandlar dina personuppgifter och den lagliga grunden kan du läsa om här.

SÅ LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt Dataskyddsförordningen har du som medlem eller kund vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling t.ex. direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. Här kan du läsa mer om dina rättigheter.

VEM KONTAKTAR DU

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta Coop Kundservice. Om du vill utöva din lagstadgade rättighet att begära tillgång till dina personuppgifter eller få personuppgifter raderade, fyller du i blanketten nedan och skickar till oss.

Blankett för registerutdrag eller radering (pdf)

Vill du utöva någon av dina övriga rättigheter skickar du ett underskrivet brev till postadressen nedan. Du kan också bifoga underskrivet brev till info@coop.se och ange GDPR-begäran i ämnesraden. Brevet ska innehålla ditt fullständiga namn, personnummer, att det gäller dig som medlem i Coop Medlemsprogram och/ eller kund på Coop, vilken rättighet du vill utöva och beskrivning av ärendet samt din underskrift.

Coop Kundservice
171 88 Solna

Du kan alltid kontakta vårt Dataskyddsombud för eventuella synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsombud

Christer Jönsson
Dso@kf.se