Välkommen till matbutiken som ägs av dig!

Coop finns på över 659 platser i landet och är Sveriges enda kooperativa matbutikskedja. Det betyder att det är du, tillsammans med 3,4 miljoner andra medlemmar, som äger Coop via den konsumentförening du är medlem i. Namnet på din förening står på ditt Coop Medmera-kort.

Vår historia

Det kooperativa förbundet startades 1899 och byggde på en idé om bra mat i bra butiker till ett bra pris. Den idén står vi fast vid än idag. Vi ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Idag är vår vision att vi ska vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel. Det är ett löfte som förpliktigar. Vi är övertygade om att vi kan leva upp till det. Vi vill vara bättre både för dig och för din familj.

Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser, värde för pengarna, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Vi har en kontinuerlig dialog med våra medlemmar och kunder.

Ägarombud - medlemmarnas språkrör

Ägarombudets uppdrag är att vara länken mellan dig som medlem och butiken. De är medlemmarnas språkrör och de är med och påverkar sin butik genom ett nära samarbete med butikschefen. Ägarombuden arbetar för ett aktivt medlemskap med aktiviteter i och utanför butikerna och verkar för kooperationen i butikens närområde. Ägarombuden representerar alla Coop Västs medlemmar.

Alla butiker i Coop Västs område ska ha ett ägarombud och en ersättare. Som medlem kan du vända dig till ägarombudet om du har synpunkter eller idéer om din butik eller föreningen. Ägarombudet tar sedan dina idéer eller synpunkter vidare till butikschef och/eller styrelsen.

Under fliken ägarombud ser du vem som är ägarombud i din butik.

Vad krävs av ett ägarombud?

Rollen innebär att man ska ha god kontakt med medlemmarna och en vilja att engagera sig så att butiken blir ännu bättre.

Dessutom ska man:

  • vara medlem
  • vara regelbunden kund i butiken
  • stå bakom våra värderingar
  • genomföra aktiviteter i butiken
  • träffa butikschefen
  • komma på våra möten och stämmor

Fördelarna som ägarombud

Förutom att man får träffa medlemmarna runt sin butik och träffa butikschefen finns det fler fördelar med att vara ägarombud.

Man får också:

  • relevant utbildning för uppdraget
  • träffa andra ägarombud
  • ersättning för sitt arbete
  • en fantastisk möjlighet att vara med och påverka