Medlem i Coop Mitt

Medlem i Coop Mitt? Då kan du vara med och påverka

Som medlem och ägare i Coop Mitt får du tillgång till medlemserbjudanden i våra butiker och stormarknader. Du får även personliga erbjudanden och erbjudanden från utvalda partners. Du kan tjäna poäng och få upp till 5 % tillbaka. Du är även en av våra delägare och har därmed möjlighet att vara med och påverka.

Hur blir man medlem?

Du blir medlem genom att betala medlemsinsatsen, 100 kronor, direkt i närmaste butik. Du får då ett tillfälligt medlemskort och kan börja samla poäng och ta del av medlemsförmåner direkt. Det riktiga medlemskortet kommer per post inom två veckor. Medlemsinsatsen på 100 kronor får du tillbaka när du går ur föreningen.

Du kan även ansöka om medlemskap här på webben.
Ditt medlemskap registreras inom några dagar och du får då ditt medlemskort  med posten.

Ta del av medlemserbjudanden

Du får medlemspriser i butikerna varje vecka och rabatt på resor, hotell och nöjen med mera hos Coops partners. Här ser du aktuella medlemserbjudanden.

Vill du vara med och påverka?

Som medlem kan du påverka på olika sätt. Du kan nominera personer till vår styrelse och valberedning, själv bli ägarombud, skriva en motion eller helt enkelt ta kontakt med din butik, ditt ägarombud eller din förening.

Nominera till styrelse och valberedning

Är du medlem i Coop Mitt kan du föreslå personer till vår styrelse och till våra valberedningar. Förslagen ska vara inne senast den 31 december och behandlas på kommande föreningsstämma. Ditt förslag mejlar du till info@coopmitt.se


Bli ägarombud

Ägarombudet är länken mellan medlemmarna, din butik och Coop Mitt. Det är medlemmarna som väljer ägarombud. Mandatperioden är två år och nästa val är i början av 2024. Läs mer om ägarombud


Medlemsdag i butik

Varje år anordnas en medlemsdag i butik där aktuell information om den lokala butiken samt om föreningen ges. Där har man även möjlighet att träffa butikschef och ägarombud för en längre diskussion. Denna dag har man även möjlighet att rösta på det ägarombud (sker vartannat år) som man vill ska representera butikens medlemmar.

Skriv en motioner

Vill du som medlem i Coop Mitt ha ett större principiellt ärende behandlat på föreningsstämman ska du motionera skriftligt. Föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, behandlar de övergripande frågorna för föreningen.

Motionen ska innehålla:
- En tydlig rubrik ("Motion angående...")
- En bakgrund till ditt förslag ("Framställan")
- Ett tydligt förslag som stämman kan ta ställning till ("Jag yrkar att...")
- Ditt namn, din adress och e-postadress
- Ditt id-nummer (7 siffror, i liten stil på ditt Coop-kort)
- Motionen ska vara egenhändigt undertecknad.

Din motion ska vara oss tillhanda före 31 december under adress:

Coop Mitt
Informationsavdelningen
Box 901
801 32 Gävle

Vad händer med din motion?
När vi mottagit motionen kommer en bekräftelse via e-post. Efter att motionstiden gått ut behandlar styrelsen inkomna motioner och därefter sänds styrelsens förslag till beslut ut till motionärerna. Motionärerna inbjuds även till föreningsstämman. Efter stämman får motionärerna ett skriftligt besked via e-post om stämmans beslut.