Klimat & energi

Klimat och energi är en viktig del av Coops hållbarhetsarbete. Stort fokus ligger på hållbar produktion, hållbara butiker och miljöanpassade transporter.

Varorna påverkar mest

Den största miljöpåverkan inom dagligvaruhandeln kommer från produktionen av de varor som Coop säljer. Forskning visar att upp till 98 procent av matens klimatpåverkan kommer livsmedel och 2 procent kommer från Coops egna verksamhet såsom godstransport, köldmedia, elförbrukning, distribution och tjänsteresor. Därför vill Coop underlätta för konsumenterna så att alla kan handla på ett hållbart sätt. Det görs bland annat genom att erbjuda branschens största ekologiska och miljömärkta sortiment. Idag finns drygt 4000 ekologiska och miljömärkta produkter i sortimentet. Du som kund kan göra ett stort bidrag genom att äta mer frukt och grönt, minska på köttet och minska matsvinnet.

Hållbara butiker

Vi vill att 100 procent av våra butiker, inklusive mat på nätet, ska vara KRAV-märkta och drivas med förnybar energi. Vi har kommit en bra bit på väg: samtliga butiker är KRAV-märkta och cirka 90 procent förses med förnybar el från sol, vind och vatten.

Det ska finnas hållbarhetsfokus i hela butiken, där bland annat hållbara och ekologiska varor är tydligt uppmärkta samt att det finns lock och dörrar på kyl och frys, för 50 procent energibesparing. Varje butik har också minst en KRAV- och hållbarhetsutbildad medarbetare. 

Miljöanpassade transporter

Vi lastar fullt, samkör och planlägger rutter effektivt. En tredjedel av transporterna körs med tåg, vilket minskar vägtransporterna med runt 12 000 lastbilskörningar varje år.