Hållbart fiske

All fisk som säljs på Coop ska ha fångats eller odlats enligt gällande lagar och regler. Men vi vill gå längre än så. Vi jobbar ständigt för ett bara sälja schysta fiskar.

Dagens fiske- och odlingsmetoder sätter stor press på ekosystem och fiskbestånd. Att verka för ett levande hav och marina resurser är en viktig del i Coops miljöansvar. Utgångspunkten i vår strategi för hållbar fisk är att underlätta för kunden och därför har vi tagit fram en fisklista och plockat bort ohållbara alternativ ur sortimentet. 97 % av Coops egna fisk- och skaldjursvaror som är vildfångade och frysta är MSC-märkta. Coop har 2017 certifierat samtliga egenägda manuella fiskdiskar ca 140 stycken enligt MSC och ASC. Allt för att göra det enklare för kunden att välja hållbar fisk

Coop har gjort en fisklista som är en sammanvägning av fiskeguider från WWF, Miljöstyrningsrådet, MCS och Incofish. Listan bygger på principen att fisket ska vara spårbart, fiskat med rätt redskap, på rätt bestånd samt att kvoterna ska vara vetenskapligt godkända. Vi har också beslutat att inte sälja bomtrålad fisk. Bomtrålning gör mycket stor skada på havsbotten och forskare och miljöorganisationer rekommenderar att man slutar att fiska på detta sätt.

Fisklista på godkända fiskar som säljs hos Coop (pdf)

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies