Klimatmärkta recept

Här beskriver vi hur vi har räknat.

  • Tre löv 0-0,6 
  • Två löv 0,7-1.6 
  • Ett löv 1,7-2,5 

Klimatavtryck och mat

Vi behöver förändra många saker för att klara framtidens utmaningar. En av dem är att sänka klimatavtrycket genom matens produktion och vad vi väljer att äta. Coop har därför valt att skriva ut klimatavtrycket per portion i våra recept. Det visar vilka måltider som har lägre klimatavtryck och hur olika måltider får olika stora klimatavtryck.

Produktion av mat släpper ut växthusgaser som har en klimatpåverkan genom uppvärmning av jorden. Livsmedelsproduktionen står för ca 24 % av världens växthusgaser. Dessa anges som koldioxidekvivalenter, CO2e, och är summan av gaserna koldioxid, metan och lustgas.

Mat ger oss näring, men är också en källa till glädje, en anledning att mötas och något att skapa gemenskap kring.

Hur har vi räknat?

Värdena som anges kommer från RISE klimatdatabas 1.6. Den baseras på livscykelanalyser av mer än 750 livsmedel som representerar svensk livsmedelskonsumtion. Värdena för varje råvara, till exempel morot, är beräknad efter produktens livscykelanalys, LCA. Det innebär att alla steg i produktens livscykel från frö till skörd inklusive transporter på åkern fram till industri är medräknad. Däremot är inte transporter till butik och hushåll medräknat.

Metoden för att mäta klimatavtrycken är ISO-standardiserad och kvalitetssäkrad. För att få tre gröna blad ska klimatavtrycket inte vara mer än 0,6 kgCO2e, för två löv max 1,6 kgCO2e och ett löv max 2,5 kgCO2e. Rätter som ligger över dessa värden kommer vi inte markera med löv.

Varför gör vi detta?

Vi vill uppmuntra till riktigt god mat med lägre klimatavtryck och visa sambandet mellan hela recept och vad det totalt ger för klimatavtryck.