Plantera fem träd
Plantera fem träd
Skänk dina poäng till Vi-skogen, en biståndsorganisation som arbetar med att bekämpa fattigdom och förbättra miljön i östra Afrika. Grunden för Vi-skogens arbete är agroforestry, att plantera träd och odla flera sorters grödor tillsammans. Det ger ökad tillgång till mat, större inkomster och mildrar klimatförändringarnas effekter.
10 000 poäng
Detta får du:
100 kr doneras till biståndsorganisationen Vi-skogen. Pengarna räcker till att plantera 5 träd som bidrar till fattigdomsbekämpning. Läs mer på viskogen.se