Göta, Konsumentföreningen

Vår förening omfattar i princip Småland och Öland och ägs av drygt 226 000 medlemmar. Här driver vi 51 butiker i 26 kommuner.