Göta, Konsumentföreningen

Kf Göta kommer den 31 oktober 2020 att fusionera med Coop Väst. Den fusionerade föreningen kommer att omfatta stora delar av Götaland, med 174 Coopbutiker och ca 3400 anställda, och med en årsförsäljning på ca nio miljarder kr.