Verksamhetsidé

FÄRINGSÖ KONSUMENTFÖRENING

VÅR GRUNDLÄGGANDE AFFÄRSIDÉ

  • Vår grundtanke i konsumentkooperationen är att genom samverkan skapa ekonomiska och andra mervärden åt medlemmarna
  • Vi har en stark tilltro till vår särart – en medlemsägd handel.
  • Våra nyckelvärderingar är: ~ inflytande ~ omtanke ~ ärlighet ~ nytänkande.
  • Vårt syfte med konsumtionen är att den skall bidra till ett samhälle med ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan.
  • Vi skall genom information och opinionsbildning få upplysta och kunniga medlemmar.

    VISION
  • Butikerna på Färingsö, det goda valet!