Stipendie, mat från regionen, föreningar

Stipendium

Coop Väst delar årligen ut ett stipendium på totalt 50.000 kr. Detta i syfte att stödja barn och ungdomsverksamhet i vår region.

Stipendiet kan delas på upp till 5 föreningar, detta beror på hur många som sökt samt argumenten att få ta del av detta stipendium. Exempel på föreningar kan vara idrottsklubbar, intresseföreningar med mera som är politiskt obundna.

Kriterier

  • Skall vara en förening inom Coop Västs verksamhetsområde. (Bohuslän/Dalsland/Göteborg/Västergötland)
  • Pengarna som utbetalas skall oavkortat gå till någon förenings satsning mot ungdomar/barn.
  • Föreningarna skickar in argument vad klubben/föreningen genomfört på orten samt vad  stipendiet skall användas till.
  • Juryn är Coop Västs ledningsgrupp som beslutar vilka eller vilken förening som erhåller stipendiet.
  • Utdelningen av stipendiet sker nästkommande år januari / februari .
  • Ansökan till nuvarande års stipendium sker via ansökningsformuläret här nedan senast 31:a december innevarande år.
  • Vi värdesätter också en jämn fördelning i sökande mellan pojkar och flickor.


Ansök här:

Obs! Du kan skriva in längre texter än textrutornas längd!

Föreningen: 
Föreningens namn:
Kontaktperson i föreningen:
Kontaktens telefon:
Kontaktens e-postadress:
Fakta om föreningen:
Stipendiet: 
Varför ska föreningen få stipendium?
Vad ska stipendiet användas till?
Anmälare: 
Inskickad av:
 

Relaterat innehåll