Coop Väst styrelse

Styrelsen består av 11 ledamöter, varav 9 är valda av stämman och 2 är utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Styrelsen består av 11 ledamöter, varav 9 är valda av stämman och 2 är utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Styrelsen för Coop Väst 2021

 • Stig Nilsson ordförande, Lysekil
 • Mailis Cavalli Björkman, vice ordförande, Strömstad
 • Ronny Johansson, Hunnebostrand
 • Britt Ahrin, Ljungskile
 • Jessica Barck, Ljungskile
 • Bengt Thorson, Göteborg
 • Dan Nyberg, Trollhättan
 • Håkan Smith, Växjö
 • Per-Gunnar Johansson, Åryd
 • Ann Persson, ord. personalrepresentant, Uddevalla
 • Veronica Porath, ord. personalrepresentant, Fengersfors
 • Ellika Andersson, ers. personalrepresentant, Rabbalshede

 Kontakt Styrelsenstyrelsen@coopvast.se

Kontaktuppgifter till valberedningen för styrelsen:

Namn                              Ort                              Mailadress                                          

Torbjörn Rigemar, Sammankallande, V:a Frölunda, torbjorn.rigemar@gmail.com

Per Eriksson, Bengtsfors,  per.eriksson@bengtsfors.se  

Sten-Åke Jansson, Bengtsfors lupusjansson@hotmail.com  

Kjell Andersson, Hunnebostrand kjell.a.andersson@telia.com  

Maria Hörnsten, Gränna, maria.hornsten@outlook.com 

Krister Örnfjäder, Västervik, krister.ornfjader@gmail.com 

Torbjörn Rigemar, V:a Frölunda  torbjorn.rigemar@gmail.com  

Valberedningens uppdrag:

Valberedningen ska ha goda kunskaper om konsumentkooperationen, KF och relevanta arbetsordningar.

Valberedningen ska vidare ha god kännedom om den demokratiska organisationen och hålla sig informerad om vad uppdraget som ägarombud innebär.

Det krävs att valberedningen håller sig informerad om hur uppdraget har skötts av tidigare valda vad gäller närvaro vid styrelsemöten och andra aktiviteter som är förknippat med uppdraget som styrelseledamot.

Intervjuer skall genomföras med styrelseledamöter och VD.

Valberedningen kommer att kontakta och intervjua de som har nominerats och förslå styrelseledamöter till föreningsstämman.

På stämman lämna redogörelse för valberedningens arbete.

Sträva efter att få lämplig sammansättning av föreningsstyrelsen med hänsyn till erfarenhet, kompetens, ålder, kön och etnicitet.