Ägarombud

Ägarombuden är butikernas ambassadörer och länk mellan medlemmar, butik och medarbetare.

Samtliga butiker och stormarknader har ett ägarombud eller en ersättare.

Ett ägarombud är länken mellan medlemmarna och butiken, och mellan medlemmarna och föreningen. Ägarombudet är valt av medlemmarna att vara deras språkrör och ombud. Rollen ställer krav och innebär att du som ägarombud ska ha en god kontakt med medlemmarna, tillsammans med en vilja att engagera dig för att butiken ska bli ännu bättre.

Ägarombudet ska arbeta för att öka intresset för den kooperativa företagsformen, representera butiken och distriktet vid möten och stämmor samt vara en resurs i förenings- och butiksaktiviteter.

Ägarombudet utser även kundombud, i samråd med butikschef. Kundombuden planerar och genomför aktiviteter i butik, till exempel medlemsdagar, bjudningar, medlemsvärvning och information.

Så här går valet till:

Det finns två sätt att engagera sig på - som valt ägarombud eller som kundombud i den lokala butiken. Ägarombud väljs på två år och valprocessen föregås av en kandideringsprocess. Kandideringsprocessen pågår just nu mellan 27 september - 31 oktober 2021. Kandidering sker via Coop.se/val

 Vill du veta mer? Kontakta info@coopnord.se eller vårt huvudkontor på 090-10 40 00.

Frågor och svar om val av ägarombud

Som medlem är du med och äger Coop. Ett sätt att vara med och påverka är att vara ägarombud i din butik. Hösten 2021 hålls kandideringsperioden mellan 27 september till 31 oktober.