GMO

Genetiskt modifierade organismer (GMO) i livsmedel

Vad är GMO?

Växtförädling för att förbättra sina kulturväxter har människan gjort i alla tider med hjälp av olika urvals- och korsningsmetoder. Gentekniken har skapat nya möjligheter att tillföra grödor och livsmedel egenskaper som inte går eller går mycket långsamt med traditionellt förädlingsarbete.

En växt som fått förändrade egenskaper på detta sätt är en genetiskt modifierad organism (GMO). Med GMO kan grödor exempelvis odlas utan användning av bekämpningsmedel för att stå emot insektsangrepp.

Vad är Coops inställning till GMO?

Coop säljer inte livsmedel med genmodifierade råvaror.

Innan en GMO tillåts i EU görs alltid en vetenskaplig utvärdering att den aktuella organismen inte är farlig. Även om en GMO gröda alltså betraktas som säker sker odlingen på flera håll i världen på ett etiskt ohållbart sätt. Även om GMO som teknik betraktat alltså kan vara en bra teknik är tillämpningen på många håll i världen av tveksam natur.

Vad är Coops inställning till att GMO i djurfoder?

Idag är i princip allt svenskt kött på Coop uppfött på GMO fritt foder. Vi har en dialog med våra leverantörer om i vilken utsträckning de kan garantera GMO-fritt foder till de djur som ger oss vår mat. Vi kommer att undersöka hur vi i framtiden kan ställa nya krav inom ramen för vår djurvälfärds -och hållbarhetsstrategi. Vill man som kund vara helt säker på att djuret är uppfött på GMOfritt ska man välja ekologiskt kött, till exempel i Änglamarkssortimentet.

Mer om Coops och den Svenska Sojadialogen

Läs mer om RTRS

Läs mer om GMO i livsmedel