Coops fisklista

All fisk som säljs på Coop ska ha fångats eller odlats enligt gällande lagar och regler. Men vi vill gå längre än så. Därför ska vi inte sälja fisk från bestånd som är starkt hotade eller mycket känsliga för fiske. Här får du listan på godkända fiskar som säljs hos Coop.

Bestånd som forskningen, framförallt Internationella havsforskningsrådet ICES, anser tåla fiske finns med på listan. Spårbarhetskrav införs för känsliga bestånd för att säkra att de fiskats enligt rekommenderade kvoter.

För oss på Coop är miljöansvar en stor ledstjärna och i detta ingår givetvis att arbeta för ett levande hav. Därför fortsätter vi ständigt att jobba för ett bara sälja schysta fiskar. Här kan du läsa mer om Coops fiskstrategi.

Här är de vanligaste godkända fiskarna:

Kolja Melanogrammus aeglefinus
Bra-Hel färsk och fryst kolja: MSC.
Sammansatta produkter: MSC.
Långrev från Barents Hav, Nordsjön och Skagerrak.
Acceptabel- Hel färsk och fryst kolja: inga bestånd.
Sammansatta produkter: Trålat och garn Barents Hav, Nordsjön och Skagerrak.
Island oavsett fiskemetod.

Krabba Krabbtaska Cancer pagurus
Bra - MSC. Svensk burfångad.
Acceptabel - Burfångad i nordöstra Atlanten inkl
Keltiska havet och Norge.

Krabba (Kungskrabba, Kamtjatkakrabba) Paralithodes camtschaticus
Bra-Burfångad från Alaska (nordöstra Stilla Havet. Burfångad eller trålad från Norge.
Acceptabel - Inga bestånd.

Kummel, norra Europa Merluccius merluccius
Bra-MSC
Acceptabel - Garnfångad i Nordöstra Atlanten inklusive Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

Kapkummel Merluccius capensis
Bra - MSC
Acceptabel - Övriga bestånd av capensis.

Kummel Stilla havs Merluccius productus
Bra - MSC
Acceptabel - Övriga bestånd

Lax odlad Salmo salar
OK - KRAV, ASC
Acceptabel - Norra Europa

Rödspätta/ Rödspotta Pleuronectes platessa
Bra-Fryst rödspätta/rödspotta: MSC.
Övriga produkter: MSC. Omfångad med garn i Nordsjön.
Acceptabel -
Fryst rödspätta/rödspotta: MSC.
Övriga produkter: Om fångad i västra Östersjön, Kattegatt, Skagerack eller Island med garn eller trål.
Om trålad i Barents hav eller Nordsjön

Sej/gråsej Pollachius virens
Bra - Hel färsk och fryst sej: MSC.
Sammansatta produkter: MSC.
Om fångad i Barents hav eller norska vatten med ringnot.
Omfångad med garn eller långlina vid Island.
Acceptabel - Hel färsk och fryst sej: inga bestånd.
Sammansatta produkter: Trålad vid Island. Garn, långlina eller ringnot iNordsjön, Skagerrak, Kattegatt eller vid Färöarna.

Sill  
Bra - Fryst sill: MSC
Övriga produkter: MSC. Hela Östersjön (inkl Bottenviken) och NÖ Atlanten.
Acceptabel - Fryst sill: inga bestånd.
Övriga produkter: Ringnot i nordvästra Atlanten.

Stillahavsflundra Limanda aspera
Bra - Berings hav, Norra Stilla havet.
Acceptabel - Övriga bestånd.

Torsk Gadus morhua
Bra- Hel färsk och fryst torsk: MSC.
Sammansatta produkter: MSC.
Omfångad med långlina eller garn i Barents hav.
Acceptabel -
Hel färsk och fryst torsk: MSC.
Sammansatta produkter: Omfångad i östra Östersjön. Omtrålad i Barents hav.

Torsk, Stillahavs Gadus macrocephalus
Bra- MSC
Acceptabel - Samtliga bestånd

Läs hela Coops fisklista 

I vissa fall finns kommentarer som anger att fisken måste vara miljömärkt, odlad, endast fiskad från vissa bestånd eller endast fiskad med vissa redskap.

Coops fisklista uppdateras varje år av Coops interna expertgrupp i samråd med extern expertis.