Coops fiskstrategi

För oss på Coop är miljöansvar en stor ledstjärna och i detta ingår givetvis att arbeta för ett levande hav. Därför fortsätter vi ständigt att jobba för ett bara sälja schysta fiskar.

Strategins grundpelare består i:

 

  • Det ska vara enkelt att välja fisk hos oss med gott samvete eftersom vår fisklista säkerställer att vi bara säljer schysta fiskar.
  • Det finns gott om miljömärkt fisk och skaldjur såsom KRAV, ASC och MSC-märkt.
  • Alla leverantörer ska redovisa var fisken fiskats och hur den fiskats.
  • Leverantörer av odlad fisk skall redovisa odlingsmetoder och foder.
  • Linfångad fisk får färre skador och urvalet att enbart ta hand om rätt fiskar med rätt storlek är mycket enklare. Vi säljer nu både linfångad torsk och odlad torsk. 
  • Mindre bränsle går åt och klimat-påverkan blir lägre. Linfångad fisk är dessutom av bättre kvalitet än trålad.
  • Vi säljer inte bomtrålad fisk. Bomtrålning har störst negativ miljöpåverkan av alla redskap vad gäller bottenpåverkan, bifångst och energiåtgång.
  • Vid odling av KRAV märkt fisk används ingen GMO (Genetiskt Modifierade Organismer). 

Coops fisklista uppdateras två gånger per år av Coops interna expertgrupp i samråd med extern expertis. Till Coops fisklista >