Affärsområden

Coop Sverige har ansvar för bland annat inköp och kategori, varuflöde, format- och varumärkesstrategi samt marknadskommunikation och affärsutveckling för Coop-butiker i hela landet. Med en gemensam central styrning och likabehandling av både Coop-Sverige-ägda och föreningsägda butiker, nyttjas stordriftsfördelarna och organisationen blir kostnadseffektiv, samtidigt som en lokalt förankrad drift värnas.

Inköp & kategori

Affärsområdet ansvarar för hela sortimentet inom Coop i Sverige och har fullt lönsamhetsansvar för ett sortiment som kan driva försäljning och skapa förutsättningar för butikerna att bli lönsamma. 

Marknad

Affärsområdet ansvarar för varumärkesstrategi och för både försäljnings- och varumärkesdrivande marknadsföringsinsatser. AO Marknad svarar vidare för strategi och utveckling av butiksformat. I verksamheten ingår vidare såväl Coops medlemsprogram som hållbarhetsfrågor. 

Logistik

Coops logistik står för varuförsöljning till alla Coop-butiker i hela landet och svarar för effektiv drift av transporter, terminaler och varuflöde.

Nonfood och Online

Affärsområdet Nonfood ansvarar för alla varor i våra butiker som inte är livsmedel. Affärsområdet Online ansvarar för matkassar och lösplock på nätet. Coop har en rikstäckande distribution av matkassen genom våra butiker.