Konsum Värmland

Fakta: Konsum Värmland
Besöksadress: Timmergatan 1
Postadress:  Box 1004, 651 15 Karlstad
Telefonnummer: 010-410 80 00
Faxnummer:  054-10 15 01
Föreningschef:  Tomas Sjölander
E-postadress:  info@konsumvarmland.se
Webbsida: www.konsumvarmland.se
Antal medlemmar: 149 870
Antal butiker i området:  75
Antal stormarknader i området:  2
Logga in
Logga in

Logga in och samla dina butiker här
Då har du öppettider, reklamblad och annat viktigt alltid nära till hands.

Logga in


Logga in så kommer du åt dina listor i appen när du ska handla och delar dem automatiskt med alla i ditt hushåll. Smart!