Ägarombud

Som medlem är du med och äger Coop. Ägarombudet representerar dig som ägare i din butik – och i Coop Gotland.

Ägarombudet väljs vartannat år och du kan vara med och rösta fram vem som ska representera dig.

Det här gör ägarombudet

Ägarombuden är länken mellan medlemmarna och Coops butiker. De är medlemmarnas språkrör och de är med och påverkar sin butik genom ett nära samarbete med butikschefen.

Det unika med Coop och KF är att vi är medlemsägda. Tillsammans har vi 3,4 miljoner medlemmar som bryr sig om våra butiker. Ett sätt att kanalisera detta engagemang är genom ägarombudet. Ägarombudet är en medlem som också är en aktiv kund i butiken och en person som andra medlemmar kan vända sig till när de har frågor om medlemsdemokratin, eller synpunkter på butiken eller kooperationen. Ägarombudet är den som butikschefen informerar om hur det går för butiken eftersom det är medlemmarnas representant.

På samma sätt så för ägarombuden fram medlemmarnas synpunkter till butikschefen. Ägarombudet har också koll på vad som händer i butikens omvärld och berättar det för butikschefen. Ägarombudet bryr sig om sin butik och är en god ambassadör utåt. För att komma i kontakt med medlemmarna, och för att berätta om vad som är viktigt för medlemsnyttan, håller ägarombudet en aktivitet i butiken varje kvartal. Ägarombudet är också ombud på de lokala årsmötena och representerar sina medlemmar där.

Om du är intresserad av uppdraget är du välkommen att kontakta vårt föreningskontor

För kontakt med ditt ägarombud mailar du agarombud@coopgotland.se

Valda ägarombud per butik

Stora Coop, Ägarombud: Lisa Berg, Anna Bäckstäde, Anders Engström, Kjell Guy, Cindy Hansson, Pernilla Larsson, Janica Sörestedt. Ersättare: Christer Engelhardt

Coop Öster, Ägarombud: Ulla Göthberg, Barbro Hejdenberg Ronsten, Sara Hultsten, Boy Larsson. Ersättare: Vakant

Coop Gråbo, Ägarombud: Amin Abushaia. Ersättare: Claes-Göran Nilsson

Coop Klintehamn, Ägarombud: Jörgen Dosthe, Lars Magnor. Ersättare: Vakant

Coop Roma, Ägarombud: Thomas Larsson, Marie Wallström. Ersättare: Vakant

Coop Ljugarn, Ägarombud: Sanna Simling. Ersättare: Vakant

Coop Hemse, Ägarombud: Anja Blomberg, Helena Hjort. Ersättare: Göte Niklasson

Coop Lärbro, Ägarombud: Annica Gahnström. Ersättare: Sixten Björklund

Coop Slite, Ägarombud: Jeanette Eriksson, Susanne Thulin. Ersättare: Vakant

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies