Ägarombud

Som medlem är du med och äger Coop. Ägarombudet representerar dig som ägare i din butik – och i Coop Gotland.

Ägarombudet väljs vartannat år och du kan vara med och rösta fram vem som ska representera dig.

Det här gör ägarombudet

Ägarombuden är länken mellan medlemmarna och Coops butiker. De är medlemmarnas språkrör och de är med och påverkar sin butik genom ett nära samarbete med butikschefen.

Det unika med Coop och KF är att vi är medlemsägda. Tillsammans har vi 3,4 miljoner medlemmar som bryr sig om våra butiker. Ett sätt att kanalisera detta engagemang är genom ägarombudet. Ägarombudet är en medlem som också är en aktiv kund i butiken och en person som andra medlemmar kan vända sig till när de har frågor om medlemsdemokratin, eller synpunkter på butiken eller kooperationen. Ägarombudet är den som butikschefen informerar om hur det går för butiken eftersom det är medlemmarnas representant.

På samma sätt så för ägarombuden fram medlemmarnas synpunkter till butikschefen. Ägarombudet har också koll på vad som händer i butikens omvärld och berättar det för butikschefen. Ägarombudet bryr sig om sin butik och är en god ambassadör utåt. För att komma i kontakt med medlemmarna, och för att berätta om vad som är viktigt för medlemsnyttan, håller ägarombudet en aktivitet i butiken varje kvartal. Ägarombudet är också ombud på de lokala årsmötena och representerar sina medlemmar där.

Om du är intresserad av uppdraget är du välkommen att kontakta vårt föreningskontor

För kontakt med ditt ägarombud mailar du agarombud@coopgotland.se

Valda ägarombud per butik

Stora Coop: Lisa Berg, Malin Björkqvist, Leif Andersson Anders Engström, Kjell Guy, Claes Nysell och Eva Svensson

Coop Öster: Cindy Hansson, Ulla Göthberg och Barbro Hejdenberg Ronsten

Coop Gråbo: Claes-Göran Nilsson och Lars Nordahl

Coop Klintehamn: Helene Engström Danielsson och Enrico Lukowiesky

Coop Roma: Jan-Otto Sten, Johanna Larson

Coop Ljugarn: Vakant

Coop Hemse: Anja Blomberg och Leena Larsson-Bergwall

Coop Lärbro: Gert Melander och Sixten Björklund

Coop Slite: Christoffer Johansson och Jeanette Eriksson