Tortilla Original Medium

Tortilla Original Medium

Santa Maria 320 g. Jfr-pris 43.59 kr/kg.

13:95 /st

Mjuka Tortillas Vete 8-Pack
alltid lagt pris

Mjuka Tortillas Vete 8-Pack

Coop 320 gr. Jfr-pris 34.22 kr/kg.

10:95 /st

Tortilla Original Medium

Tortilla Original Medium

Santa Maria 480 gr. Jfr-pris 41.56 kr/kg.

19:95 /st

Tortilla Organic Original Medium
Ekologiskt

Tortilla Organic Original Medium

Santa Maria 320 gr. Jfr-pris 62.34 kr/kg.

19:95 /st

Tortilla Original Small

Tortilla Original Small

Santa Maria 200 gr. Jfr-pris 74.75 kr/kg.

14:95 /st

Tortilla Original Large

Tortilla Original Large

Santa Maria 371 g. Jfr-pris 53.77 kr/kg.

19:95 /st

Tortilla Original Large

Tortilla Original Large

Santa Maria 742 gr. Jfr-pris 53.84 kr/kg.

39:95 /st

Vetetortillas 6 st EKO
Ekologiskt

2 för 25:-

Vetetortillas 6 st EKO

Änglamark 240 grm. Jfr-pris 56.25 kr/kg.

13:50 /st

Soft Tortilla Original
NY

2 för 25:-

Soft Tortilla Original

Frankful 300 g. Jfr-pris 49.83 kr/kg.

14:95 /st

Mjuka Tortillas 6 st

Mjuka Tortillas 6 st

Coop 370 gr. Jfr-pris 37.70 kr/kg.

13:95 /st

Mjuka Tortillas Fullkorn 6 st
Nyckelhalet

Mjuka Tortillas Fullkorn 6 st

Coop 370 gr. Jfr-pris 37.70 kr/kg.

13:95 /st

Corn Tortillas Mexicana 10 st Glutenfri

Corn Tortillas Mexicana 10 st Glutenfri

Old El Paso 208 gr. Jfr-pris 100.72 kr/kg.

20:95 /st

Tortilla Whole Wheat Medium

Tortilla Whole Wheat Medium

Santa Maria 320 gr. Jfr-pris 68.59 kr/kg.

21:95 /st

Tortilla Corn Wheat Medium

Tortilla Corn Wheat Medium

Santa Maria 336 gr. Jfr-pris 65.33 kr/kg.

21:95 /st

Soft Tortillas Stand And Stuff 8 st

Soft Tortillas Stand And Stuff 8 st

Old El Paso 193g. Jfr-pris 108.55 kr/kg.

20:95 /st

Corn Tortilla

Corn Tortilla

Old El Paso 335 gr. Jfr-pris 50.60 kr/kg.

16:95 /st

Flour Tortilla 8 st

Flour Tortilla 8 st

Old El Paso 326 gr. Jfr-pris 42.79 kr/kg.

13:95 /st