Mat från Gotland

Vi är stolta över våra gotländska producenter!

Coop stödjer utvecklingen av ekologiska lantbruk genom att bland annat garantera dem avsättning för sina grödor.