Information om corona
Läs mer Pil

Solid produktförsäkring

Skydda din produkt från Coop. Med vår trygga försäkring får du ersättning för både funktionsfel och otursskador och du har ingen självrisk eller värdeminskning . Vi är dessutom snabba och okrångliga med att hantera en skada.

  • Ersättning om din produkt går sönder p g a ett funktionsfel.
  • Ersättning om din produkt skadas genom en oförutsedd yttre händelse.
  • Ingen självrisk eller värdeminskning.

Läs villkoren om Coop produktförsäkring här.