Information om corona

Solid produktförsäkring

Skydda din produkt från Coop. Med vår trygga försäkring får du ersättning för både funktionsfel och otursskador och du har ingen självrisk eller värdeminskning . Vi är dessutom snabba och okrångliga med att hantera en skada.

  • Ersättning om din produkt går sönder p g a ett funktionsfel.
  • Ersättning om din produkt skadas genom en oförutsedd yttre händelse.
  • Ingen självrisk eller värdeminskning.

Läs villkoren om Coop produktförsäkring här.