Vision & strategi

Coop har tagit ett samhällsansvar sedan kooperationen grundades 1899 i samverkan med våra medlemmar.

Coop ska vara ledande inom hållbarhet och våga vara obekväma och stå på kundernas sida för att fortsätta vara det företag som sätter agendan i matsverige, som den goda kraften.

Mat är något som berör oss alla. Mat är inte bara livsviktigt för vår överlevnad utan ett sätt för oss att njuta och umgås. Våra matvanor påverkar även vår hälsa och planet. Med hållbar och nyttig mat håller vi oss friska och mår bättre, samtidigt som vi tillsammans bidrar till en mer hållbar planet.

 
Det ska vara lätt att välja rätt
Vi inom Coop har en viktig roll i detta. Vi arbetar för att våra butiker både ska öka medvetenheten och möjligheterna till ett mer hållbart och hälsosamt liv. Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att välja bra produkter. Vi erbjuder ett stort sortiment av miljöanpassade, ekologiska, etiska, hälsosamma och svenska produkter.
 
Det viktiga arbetet fortsätter och vi ska fortsätta vara det företag som sätter agendan i matsverige, som den goda kraften.

Läs Coops publikationer och rapporter om hållbarhet >

Organisation & styrning

Coop Sverige startade sin verksamhet i nuvarande form den 1 januari 2014. Bolaget bildades för att skapa förutsättningar för att driva Coop med långsiktig och uthållig lönsamhet. 

KFs ägardirektiv och FN:s globala mål för hållbar utveckling sätter ramverk för Coops hållbarhetsarbete. Hela Coops verksamhet grundar sig i två primära styrdokument, en uppförandekod och en hållbarhetspolicy.  För att förtydliga mål och prioriteringar för Coops hållbara affär, har en hållbarhetsstrategi arbetats fram. Målområdena förtydligas av understrategier med riktlinjer, instruktioner och varukrav som delas upp i sex prioriterade områden. Hållbarhetsstrategin delas in i tre målområden; hållbart sortiment, hållbar butik och hållbara leverantörer. Målområden följs upp med målsatta KPI:er och hållbarhetsmål.

Coops intressenter
Coop har en lång tradition av samhällsansvar som utvecklats i samverkan med våra 3,5 miljoner medlemmar. Förutom butikerna är Coops Medlemspanel en viktig kanal för kunddialog. Panelen består av 40 000 medlemmar som har möjlighet att säga vad de tycker och direkt påverka Coop och sortimentet. Utöver kunder och medlemmar är Coops viktigaste intressenter medarbetare, ägare/konsumentföreningar, leverantörer, intresseorganisationer och myndigheter. Vi för en öppen och tät dialog med alla våra intressenter. Ett exempel på värdefull samverkan är ”Hållbar livsmedelskedja”, ett samarbete som koordineras av WWF för att nå en hållbar produktion, distribution och konsumtion till 2030 där Coop gått samman med fler livsmedelskedjor och producenter för att hitta kriterier och beskriva strategier för hur vi ska skapa en mer hållbar framtid.