Samhällsansvar

Coops ansvar sker nationellt såväl som internationellt och ansvaret som stor aktör omfattar allt ifrån de varor vi säljer, till de regioner där vi verkar. Vårt samhällsengagemang sker delvis genom ideella organisationer som har kompetens vi själva saknar.

Änglamarkspriset

Änglamarkspriset syftar till att ge välförtjänt uppmärksamhet och uppmuntran till personer som gör förtjänstfulla insatser för miljön.

#Bevarasurret

Var med och rädda världen – adoptera ett bi!

Vi-skogen

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som genom trädplantering arbetar med att bekämpa fattigdom och förbättra miljön.

Bistånd På Köpet

Tack vare Bistånd På Köpet och ditt bidrag får fattiga människor verktyg för att själva skapa sig en bättre framtid.

Hjälp till självhjälp

Utgångspunkten för vårt samhällsengagemang är en tro på människans förmåga att vilja och kunna hjälpa sig själv till ett bättre liv.

We Effect

Biståndsorganisationen We Effect arbetar med hjälp till självhjälp i 25 länder i fyra världsdelar.

Panta och gör skillnad

Biståndsknappen har funnits i 10 år och genom att använda den har våra kunder samlat in över 80 miljoner kronor. Beloppet motsvarar 3 miljoner nya träd eller utbildning för cirka 30 000 familjer i östra Afrika där Vi-skogen arbetar.