Vinnare av Änglamarkspriset 2008

Christel Cederberg, forskare om mat och klimat, får Änglamarksprisets stipendium på 100 000 kronor.

De fyra vinnarna är:

  • Christel Cederberg, forskare, Harplinge
  • Sven-Erik Johansson, lantbrukare, Västerås
  • Åke Persson, Borlänge kommun
  • Johan Ununger, vd Saltå Kvarn, Järna

Priserna delades ut av jurymedlemmen Hans Alfredson och Coops vd Karl Wistrand i samband med Coop-dagen i Solna.

Här är juryns motiveringar för de fyra vinnarna av Änglamarkspriset 2008:

Christel Cederberg, Harplinge

Har tilldelats Änglamarkspriset 2008 samt ett stipendium på 100 000 kronor
"En pionjär inom forskning kring mat och klimat där livscykelanalyserna ger en avslöjande helhetssyn på matens kretslopp från jord till bord och vidare till avfall och återvinning. Hennes rapporter och vilja att sprida sitt arbete till såväl forskare, lantbrukare som allmänheten, gör henne till en stor inspirations- och kunskapskälla för ett klimatsmartare jordbruk."

Sven-Erik Johansson, lantbrukare, Västerås

"Från när och fjärran kommer studiebesök för att se och lära av biogasanläggningen i Västerås – en anläggning som inte funnits om det inte varit för Sven-Erik Johanssons brinnande engagemang. Med biogasanläggningen har man löst många problem kring mat och klimat –  matavfall från restauranger och hushåll, fett och vall från växtodlingsgårdar blir till ett klimatsmart bränsle för Västerås transporter. Rötresterna går tillbaka till lantbruken för att göda åkrarna. Stad och land går hand i hand, där kretslopp får råda."

Åke Persson, Borlänge kommun

"Borlänge kommun har brutit ny mark genom att samordna av transporter av mat till skolor, förskolor och äldreomsorg. Det tålmodiga och uthålliga arbetet har resulterat i en modell som spridits i landet och tjänat som förebild för flera kommuner. Efterfrågan på lokalt producerad mat kan nu tillgodoses på ett klimatsmart sätt genom att transporterna samordnas och minimeras."

Johan Ununger, vd Saltå Kvarn, Järna

"Johan Ununger har lyckats förena ett starkt affärsmannaskap med miljötänkande i alla led av verksamheten. I sin roll som vd för Saltå Kvarn är han en förebild för alla miljöengagerade entreprenörer inom livsmedelsområdet. Saltå som marknadsför ekologiska, biodynamiska och klimatsmarta livsmedel har inte bara analyserat sin egen klimatpåverkan utan har också som första företag i Sverige börjat klimatkompensera sina produkter genom trädplantering i Uganda."


Vem vinner Änglamarkspriset?

Änglamarkspriset syftar till att ge välförtjänt uppmärksamhet och uppmuntran till personer som gör förtjänstfulla insatser för miljön. Änglamarkspriset 2008 ska delas ut till en person som enskilt eller inom en organisation eller ett företag gjort en betydelsefull miljöinsats inom matområdet som också gynnar en för vårt globala klimat bättre produktion.

– Mat och klimat är avgörande frågor för en hållbar utveckling och för vår gemensamma framtid. De berör alla oss konsumenter, men särskilt också odlare och producenter av mat, både i Sverige och i andra länder, säger Coop Sveriges miljöchef Mikael Robertsson.

Tidigare vinnare av priset

Alla vinnare av Änglamarkspriset speglar den bredd som finns i arbetet med miljö och ekologi. Här hittar du alla vinnare sedan 2002.