För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies

Andra hållbarhets- och samhällsengagemang

Läs mer om Coops samarbeten.

BRIS & Friends

En godare jul. Kampanjen ”En godare jul” samlar in medel till förmån för utsatta barn, som delades lika mellan BRIS arbete med stöd till barn och unga och Friends insatser mot mobbning.

Hållbar palmolja

Coop är medlem i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), ett gemensamt initiativ för aktörer med intressen i palmoljeproduktion. RSPO har tagit fram kriterier för en mer hållbar palmoljeproduktion, för att förhindra skövling av naturskog, för mer hållbara odlingsmetoder och för bättre arbetsförhållanden i produktionen. Det finns också krav på spårbarhet – det ska alltså gå att få veta var palmoljan kommer från. Syftet är att skapa et trovärdigt och praktiskt metod för handel med certifierad palmolja. Läs mer om Coops arbete med palmolja här.

Hållbar sojaproduktion

Coop är med och bidrar i den Svenska Sojadialogen för ökad efterfrågan på hållbar sojaproduktion. Vi tror att vägen till mer hållbar sojaproduktion går genom påverkan för ett förbättrat certifieringssystem och att gynna sojainköp från certifierade odlare.  RTRS, Round Table on Responsible Soy är ett certifieringssystem med trovärdighet som kontrollerar och gynnar odlare med mer förståndiga val i produktion, för miljön och i rollen som arbetstagare. Läs mer om Coops arbete med sojaproduktion här.

WWF hållbar livsmedelskedja

Tillsammans med aktörer inom den svenska livsmedelsbranschen står Coop bakom det unika initiativet, Hållbar livsmedelskedja. Maten står för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan och orsakar miljöproblem som minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av naturresurser. Samarbetet bygger på samverkan och dialog i kombination med tydliga åtgärder för att nå en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige till år 2030. WWF medverkar som processledare, samordnare och inspiratör i initiativet. Läs mer här om WWF's arbete här.

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Coop deltar i initiativet och för dialog och samverkar för fossilfritt Sverige. Coop förbinder sig även att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. Läs mer om Fossilfritt Sveriges arbete här.

Håll Havet Rent

Coop är med i nätverket Håll Havet Rent för ett renare Sverige. Tillsammans med Håll Sverige Rent och med andra företag sprider vi kunskap, skapar lösningar, förebygger och motverkar nedskräpning av plast i våra hav och sjöar. Exempelvis strävar Coop med att undvika plast som inte är återvinningsbar, informerar våra kunder att plastförpackningar ska återvinnas, vi har infört pant på juiceflaskor, erbjuder flergångspåsar för frukt och grönt och flergångskassar för at minska användningen av plastkassar. Läs mer om Håll Havet Rent här.

Svensk Dagligvaruhandel

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige och verkar för att branschen tar aktivt och gemensamt ansvar för konkurrensneutrala frågor. Det är ett sätt att ta ett ansvar som är större än att bara se till vårt eget hållbarhetsarbete. Exempelvis är Coop med och arbetar för att minska matsvinn inom livsmedelsbranschen och minska miljöpåverkan på livsmedelsförpackningar. Läs mer om Svensk Dagligvaruhandels arbete här.