Samhällsansvar

För en hållbar utveckling behöver vi arbeta tillsammans. Coops samarbetar därför med andra aktörer för en gemensam positiv kraft i samhället.

#Bevarasurret

Antalet bin minskar dramatiskt världen över. Utan bin skulle butikerna gapa tomma på frukter, bär och grönsaker.

Änglamarkspriset

Änglamarkspriset syftar till att ge välförtjänt uppmärksamhet och uppmuntran till personer som gör förtjänstfulla insatser för miljön.

Hjälp BRIS hålla öppet dygnet runt

Var med och stötta BRIS arbete. Väljer du att köpa Coops egna mjölk kommer det inte bara smaka gott utan även göra gott.

Friends snällkalender

En liten handling kan göra stor skillnad. Var med och sprid snällhet i jul! 24 luckor med goda gärningar.

#Bevarasurret

Antalet bin minskar dramatiskt världen över. Utan bin skulle butikerna gapa tomma på frukter, bär och grönsaker.

Vi-skogen

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som genom trädplantering arbetar med att bekämpa fattigdom och förbättra miljön.

Hjälp till självhjälp

Utgångspunkten för vårt samhällsengagemang är en tro på människans förmåga att vilja och kunna hjälpa sig själv till ett bättre liv.

We Effect

Biståndsorganisationen We Effect arbetar med hjälp till självhjälp i 20 länder i fyra världsdelar.

Panta och gör skillnad

Biståndsknappen har funnits i 10 år och genom att använda den har våra kunder samlat in över 80 miljoner kronor. Beloppet motsvarar 3 miljoner nya träd eller utbildning för cirka 30 000 familjer i östra Afrika där Vi-skogen arbetar.

Andra samhällsengagemang

Läs mer om Coops andra hållbarhets- och samhällsengagemang.