Kemikaliska ämnen

Coop arbetar aktivt med att begränsa användningen av kemiska ämnen som kan vara skadliga för människor och miljö.

Coop har tagit ställning för minskad kemikalieexponering kopplat till sina produkter och har en långsiktig kemikaliestrategi, där utfasning av bisfenoler är ett delmål. Coops kvitton var fria från bisfenoler redan 2011 och Änglamarks och Coops förpackningar är bisfenolfria.

Bisfenoler

Bisfenol-a (BPA) har varit mycket omdebatterat under det senaste decenniet p.g.a. sina hormonstörande egenskaper och det råder delade åsikter om ämnets farlighet. Forskare har sett samband mellan exponering av bisfenol-a och diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, reproduktionsstörningar samt påverkan på hjärnan med beteendestörningar. Små barn har visat sig vara särskilt känsliga för effekter i vissa undersökningar. Andra riskbedömningar inom EU visar att ämnet inte är så farligt.