Svenskt och närodlat

Coop värnar om livsmedel med svenskt och lokalt ursprung. Det är även en tydlig önskan från våra kunder, främst när det gäller färskvaror som kött, mejeri, frukt och grönt.

Svenska lantbrukare som producerar livsmedel håller vår natur och landsbygd levande, skapar arbetstillfällen och bidrar till vår matkultur och självförsörjning. Vi strävar också efter en blandning av större och mindre leverantörer över hela landet.

Coop arbetar för ökad andel av svenskt kött och svensk råvara i charkprodukter. Under våra egna varumärken är ca 98 % av svenskt ursprung. Vi driver även ett projekt för ökad andel av ekologiska charkprodukter med svenskt ursprung.

Förutom att Sverige har den hårdaste djurskyddslagstiftningen i världen har vi även den lägsta antibiotikaanvändningen. Svensk produktion leder till att landskapen hålls öppna och att landsbygden får möjlighet att utvecklas. Detta är mervärden som många av Coops kunder efterfrågar.