Hållbarhetsrapport

Här återfinns Coop Sverige ABs och dotterbolaget Coop Logistik ABs lagstadgade hållbarhetsrapport.

Notera att Coop Sverige AB och Coop Logistik AB ingår i KF.  En stor del av hållbarhetsarbetet sker samordnat inom ramen för verksamheten. Ytterligare beskrivning av hållbarhetsarbete hittas i KFs års- och hållbarhetsberättelse. Den offentliggörs och publiceras årligen i slutet på mars på KFs hemsida.

Revisorns yttrande (pdf)

Lagstadgad Hållbarhetsrapport CSAB och CLAB (pdf)